Data dodania: 15.03.2017

Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych w Katowicach

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zorganizowały 13 marca w siedzibie Centrum giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych.

Od wielu lat POPON podejmuje rozliczne działania, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Praca dla dla tej grupy osób stanowi bowiem nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych. Możliwość współpracy z innymi osobami, codzienny kontakt z otoczeniem sprawiają, że staje się ona skuteczną formą rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej. Życie i praca w społeczeństwie bez poczucia dyskryminacji pomaga niepełnosprawnym w osiągnięciu satysfakcji, która przekłada się na lepsze samopoczucie i wyższą samoocenę. Człowiek, który czuje się potrzebny i robi coś pożytecznego ma zwykle większą motywację do pracy niż pozostali, a co ważniejsze - ma wysoką pozycję w grupie społecznej, w której funkcjonuje.

W trakcie giełdy była możliwość spotkania się ekspertami i doradcami personalnymi oraz aplikowania na różne stanowiska już podczas wydarzenia. Pracodawcy, którzy postanowili szukać na giełdzie potencjalnych pracowników prezentowali zróżnicowane środowiska branżowe. Obecne były zarówno firmy działające lokalnie, jak i te o zasięgu krajowym.

Wśród nich była firma LAVORO Sp. z o. o., której przedstawicielkę spytaliśmy o ofertę. - Nasza spółka funkcjonuje na zasadzie leasingu pracowniczego, czyli jesteśmy partnerem dla dużych, wiodących firm, w których pracują osoby przez nas zatrudnione – wyjaśniła Agnieszka Lorek. – Na tej giełdzie poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne, przy wytwarzaniu części i silniczków do urządzeń AGD, w firmach Bitron Poland w Sosnowcu i Johnson Electric w Będzinie. W obu tych zakładach pracuje już kilkudziesięciu naszych pracowników z niepełnosprawnością, mają więc one w tym zakresie pewne doświadczenie.

Z kolei fima ANRO z Zawiercia oferowała pracę na stanowiskach operatora cyfrowych maszyn poligraficznych i urządzeń do sitodruku oraz przedstawicieli handlowych. - Mile widziane byłoby pewne doświadczenie w takiej pracy, ale nie jest ono niezbędne – zapewniała Leokadia Celińska, kierownik działu kadr w ANRO. – Osoby chętne do pracy, które zostaną do niej zakwalifikowane, przechodzą u nas 3-miesięczne szkolenie. Mamy przystosowane dla niepełnosprawnych stanowiska pracy i mamy spore doświadczenie w ich zatrudnianiu, bowiem posiadamy status zakładu pracy chronionej od 2000 roku. Obecnie zatrudniamy 85 osób, w tym 68 proc. osób z niepełnsprawnością.

O cel i sposób funkcjonowania Fajnej Spółdzielni Socjalnej z Zabrza zapytaliśmy jej przedstawiciela, Emila Ruszczyńskiego. – Naszym głównym celem działania jest aktywizacja zawodowa biernych osób z niepełnosprawnością. Wyławiamy takie osoby, określamy ich mocne strony, motywujemy je do pracy i szkolimy. Tworzymy dla nich stanowiska pracy, na których po takim stażu są one gotowe do wyjścia na otwarty rynek pracy i poruszania się na nim. Fajna Spółdzielnia realizuje też różne projekty. Nasz główny produkt to dedykowane mydełka, które możemy zrobić na zamówienie klienta w każdym kolorze i kształcie.

Sporym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska doradcze: PFRON, ZUS, PIP, urzędów pracy.

Najbardziej oblegane przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnością było stanowisko PFRON. – Pracodawcy pytali od jakiego pułapu jest obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych, o procedurę uzyskiwania i wysokość dopłat do ich wynagrodzenia itp. – wyjaśniała Anna Wandzel, ekspert Śląskiego Oddziału Funduszu. – Z kolei osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności prowadząca działalność gospodarczą była zainteresowana wysokością refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz możliwością zatrudnienia kolejnej osoby niepełnosprawnej. Była też grupka absolwentów studiów, którzy skarżyli się, że pracodawcy chętnie przyjmują ich na staże, jednak ten okres stażowy niebezpiecznie się wydłuża – bywa, ze do roku – ale nie wyrażają chęci zatrudnienia ich na stałe. Dopytywano również o nowe programy PFRON, które będą sprzyjały aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – „Stabilne zatrudnienie", „Praca – Integracja" oraz o program „Absolwent". Była też okazja by wymienić bieżące informacje z innymi instytucjami - PUP, ZUS, PIP, POPON – zakończyła Anna Wandzel.

Ponadto w trakcie giełdy pracy można było skorzystać z oferty wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Oferta takich organizacji jest stosunkowo szeroka – kursy zawodowe, staże czy konsultacje ze specjalistami, a wszystko to oczywiście nieodpłatne.

Zobacz galerię...
Tekst i fot. Ryszard Rzebko

Data publikacji: 15.03.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON