Data dodania: 07.04.2017

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma zaszczyt zaprosić na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych" 23 maja 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, Sala Kolumnowa

Program:

11.00-11.10

Powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie i otwarcie Kongresu - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz i Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Barbara Pokorny

 11.10-11.15

Wystąpienia Patronów Honorowych Kongresu

 11.15-11.30

Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jana Zająca pt. „Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 21 lat doświadczeń w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

 11.30-12.00

Wręczenie odznaczeń państwowych.

Wręczenie pamiątkowych medali dla najdłuższych stażem członków POPON

 12.00-12.20

Przerwa

 12.20-12.40

Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz

Dyskusja – pytania do prelegenta

 12.40-13.00

Współpraca Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pracodawcami osób niepełnosprawnych” – Prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski

Dyskusja – pytania do prelegenta

 13.00 - 13.20

Rola i zadania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie społecznej o reformie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej i Rodziny -Bożena Borys-Szopa

Dyskusja – pytania do prelegenta

 13.20-13.40

Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w opinii pracodawców osób niepełnosprawnych” – Dyrektor ds. problematyki pracodawców Adam Hadław

Dyskusja – pytania do prelegenta

 13.40-14.00

Propozycje Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie reformy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prezentacja projektu uchwały Kongres – Prezes Zarządu POPON Jan Zając

 14.00-15.00

Dyskusja na uchwałą programową Kongresu, przyjęcie uchwały Kongresu.

 Data publikacji: 07.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.