Data dodania: 08.05.2017

O społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to temat kolejnego opracowania, które ukazało się w ramach Samorządowej Akademii Finansów. Jego autorką jest Alicja Juszczyk, radca prawny pracujący w urzędach i jednostkach administracji publicznej.

Jak przekonuje, w ramach obowiązującego prawa instytucje zamawiające mają wiele sposobów uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych.

W wykładzie ekspertka omawia aspekty społeczne w dyrektywie unijnej 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz klauzule społeczne w polskich przepisach o zamówieniach publicznych. Skupia się też na kwestii praktycznego stosowania tych klauzul.

- Klauzule społeczne nadal są nowe, mało znane, pracochłonne i dlatego w niewielkim stopniu wykorzystywane w zamówieniach publicznych - stwierdza. – Ich stosowanie wymaga od instytucji zamawiających dokonania rozpoznania potencjału i ofert podmiotów – spółdzielni socjalnych, zakładów pracy chronionej po to, by dostosować odpowiednią klauzulę do potrzeb i możliwości tych podmiotów – wskazuje.

Wykład „Społeczne zamówienia publiczne narzędziem realizacji racjonalnych inwestycji komunalnych" jest już dostępny na platformie e-learningowej http://www.saf.ews21.pl. Zalogowani uczestnicy SAF znajdą tam również kolejny test wiedzy składający się z dziesięciu pytań. Jego wypełnienie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Alicja Juszczyk w latach 1995-2007 była arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych; pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO. Obecnie jest członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Samorządowa Akademia Finansów to szkolenie dla samorządowców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o finansach publicznych. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W każdej chwili można się zarejestrować i wziąć udział w bezpłatnym kursie.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Data publikacji: 08.05.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON