Data dodania: 20.06.2017

Certyfikat „Zakup prospołeczny" dla wodzisławskiego ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. jako pierwszy w województwie śląskim otrzymał certyfikat „Zakup prospołeczny".

19 czerwca odbyła się w Katowicach, w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej, konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej" zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Na nie to właśnie dyrektor ZAZ Dezyderiusz Szwagrzak podpisał umowę licencyjną oraz odebrał certyfikat potwierdzający, że usługi świadczone przez zakład to „Zakup prospołeczny".

Wodzisławska pralnia obsługiwana przez osoby z niepełnosprawnościami jest pierwszym i jedynym podmiotem w województwie śląskim, który otrzymał certyfikat promocyjnego znaku jakości „Zakup prospołeczny" dla następujących usług: pranie wodne z barierą higieniczną, maglowanie i prasowanie oraz pranie wodne systemem Lagoon-wet cleaning.

Znak „Zakup prospołeczny" wyróżnia produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, które dzięki swoje działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi osób z niepełnosprawnościami, dając im pracę oraz wzmacniając poczucie własnej wartości.

Pomysłodawcą certyfikacji i organizatorem całej akcji jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Opracowany i zarejestrowany znak promocyjny ma za zadanie ułatwić konsumentom rozpoznanie produktów i usług wykonanych przez podmioty ekonomii społecznej. Zakup prospołeczny stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług.

Jednym z warunków przyznania certyfikatu jest wysoka jakość oferowanych usług oraz pełne zaangażowanie w integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Firmy starające się o uzyskanie znaku poddają się weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Certyfikującą.
pr, fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Sl.

Data publikacji: 20.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.