Data dodania: 26.06.2017

Tydzień Ekonomii Społecznej na Śląsku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach 19-23 czerwca zaprosił na organizowany po raz pierwszy w regionie śląskim Tydzień Ekonomii Społecznej. Jego głównym celem promowanie promowanie ekonomii społecznej i zagadnień z nią związanych wśród mieszkańców województwa.

Bożena Borowik, dyrektor ROPS: - Realizując to przedsięwzięcie chcemy mieszkańcom województwa przybliżyć tematykę ekonomii społecznej. Chcemy zaszczepić w nich odpowiedzialność pod kątem drugiego człowieka, który jest zagrożony wykluczeniem społecznym - nie ma dostępu do dóbr, do rynku pracy. Wśród podmiotów ekonomii społecznej znajdują się również zakłady aktywności zawodowej. Tam znajdują zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Trudno je porównać do innych zakładów produkcyjnych. Natomiast niewątpliwie mają bardzo ważne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, które zatrudniają. W ZAZ-ach osoby te mają szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Tydzień ten ma również uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka, który ma mniejsze szanse na pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym. Wiele naszych poglądów wynika ze stereotypów i niewiedzy, żeby je przełamać niezbędne jest realizowanie takich przedsięwzięć.

Tydzień Ekonomii Społecznej rozpoczęła konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej" zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Przeznaczona była dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, świata nauki.

Następnego dnia odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Na katowickim Rynku podmioty ekonomii społecznej oferowały szeroką gamę swoich produktów i usług, m.in. wyroby ceramiczne, wiklinowe i drewniane, kartki okolicznościowe i wyroby papierowe, biżuterię ręcznie robioną, ozdoby z filcu, torby itp.

21 czerwca odbył się turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna". W ubiegłym roku ROPS wydał grę edukacyjną, która w atrakcyjny sposób przekazuje podstawową wiedzę o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Teraz gracze mieli możliwość zmierzenia się w turnieju organizowanym we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza. 5-osobowe drużyny rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w trakcie której podejmowały decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotuj.

Następnego dnia Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprosiły zainteresowanych na Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej, podczas którego można było zapoznać się z szeroką ofertą usług i wsparcia dla podmiotów tego sektora. W tym też dniu wybrane podmioty ekonomii społecznej zachęcały do odwiedzin i poznania ich działalności.

W ostatni dzień Tygodnia Ekonomii Społecznej miała miejsce impreza plenerowa „Od juniora do seniora - ekonomia społeczna dla każdego". Podmioty ekonomii społecznej z regionu zaprosiły wszystkich, młodszych i starszych, na imprezę, która zakończyła przedsięwzięcie. Były liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w szczególności seniorów. Impreza zorganizowana została we współpracy z Fundacją Park Śląski na terenie Parku.

Tydzień Ekonomii Społecznej był organizowany przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.
Tekst i fot. Ewa Maj
Data publikacji: 26.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.