Data dodania: 05.06.2017

Menedżerowie Jutra na Come CloSeR Show

Kim są Menedżerowie Jutra? To ludzie, którzy dostrzegają potencjał tam, gdzie jeszcze nie widzą go inni. Chcą zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepszą.

W ramach działań Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN przeprowadzono dwie fascynujące edycje Come CloSeR Show, utworzono zespół ekspercki Task Force Come CloSeR to Disability i wydano przewodnik "Dostępna firma, dostępne otoczenie". Powołano również kilka kolejnych grup roboczych złożonych z przedstawicieli firm, instytucji publicznych, sektora pozarządowego i ekspertów niezależnych.
Wszystkie te działania mają na celu zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, zwłaszcza w obszarze włączenia społecznego, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy sektorami – w szczególności biznesu i organizacji pozarządowych - aby ten cel mógł być lepiej realizowany.

Czym jest Come CloSeR Show? Najprościej można by odpowiedzieć, że to konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie zatrudniania i przystosowywania stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.. Jednak ze względu na przebieg tego wydarzenia, sposób prezentacji zagadnień, jego niepowtarzalną atmosferę, zakres tematyczny i zaangażowanie uczestników – to coś więcej niż konferencja, to show.

Druga edycja tego spotkania - Come CloSeR Show 2017 – miała miejsce 25 i 26 maja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Gości powitał Ireneusz Białek, prezes i twórca Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN. W tej części głos zabrali także przedstawiciele firm sponsorskich – Aleksandra Ossowska-Owczarczyk z Roche Polska i prezes Shell Polska Piotr Dziwok. Następnie wystąpił poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura oraz pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal.

- Bardzo często potrzebujemy rady, rady osób, które wiedzą jak pozyskać pracowników z niepełnosprawnością i cały czas się uczymy – powiedziała Aleksandra Ossowska-Owczarczyk – HR Manager, Roche Global IT Solutions.

- Mamy sporo pokory w tym wszystkim a chcemy to robić jak najlepiej i profesjonalnie, żeby nie urazić osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ta wiedza dzięki takim fundacjom jak Moffin jest nam bardzo potrzebna. Mamy ich jako naszych mentorów. Ponadto bardzo sobie cenię możliwość spotkania osób z różnych środowisk. To bardzo uwrażliwia.

Wszyscy mówcy zgodzili się, że temat tegorocznego wydarzenia, czyli „Dostępna firma w dostępnym otoczeniu" powinien łączyć ze sobą sektor biznesu z działaniami jednostek publicznych, takich jak samorządy i uczelnie oraz organizacji pozarządowych.

Podkreślali oni, że Come CloSeR Show to okazja do spotkania w niezwykłym miejscu pasjonatów CSR, a zwłaszcza idei różnorodności oraz dyskusji w znakomitej atmosferze tworzonej przez uczestników.

Prezes Shell Polska Piotr Dziwok ogłosił też plebiscyt na Menedżera Jutra w obszarze niepełnosprawności i włączenia społecznego mówiąc, że menedżerowie i pracownicy powinni mieć wpływ na wybór i wyróżnienie tych osób, które przyczyniają się w praktyce do tego, aby firma była rzeczywiście dostępna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem plebiscytu będzie Fundacja MOFFIN.

- To jest część naszego planu dotyczącego menedżerów jutra. Chcemy nagradzać tych menedżerów, którzy przełamują bariery, zapraszają osoby niepełnosprawne do pracy, mimo że może to być w pewnym sensie niepopularne – wyjaśniał Piotr Dziwok. To wymaga dużej odwagi, dużego zacięcia i psychicznej odporności i takie osoby chcemy nagradzać. Myślimy, że najbardziej będzie to działało wtedy gdy koledzy - ci, którzy to widzą i są z tego dumni - będą nagradzali te osoby.

Następnie Dorota Piotrowska ze Strefy Job Polska, Karolina Długosz z Capgemini Polska oraz Justyna Cuże z Task Force Come CloSeR to Disability zaprezentowały przewodnik dla firm „Dostępna firma, dostępne otoczenie". Przewodnik został wydany przez Fundację MOFFIN, a jego zawartość została opracowana przez menedżerów, menedżerki firm i ekspertów społecznych specjalizujących się w problematyce niepełnosprawności. Wszyscy oni zaangażowani byli w pracę Task Force Come CloSeR to Disability, czyli grupy powołanej do życia deklaracją „Biznes bliżej niepełnosprawności", podpisanej na Come CloSeR Show w roku 2016. Przewodnik zawiera, zebrane w jednym miejscu, cenne wskazówki dla firm chcących w praktyce realizować politykę włączania osób niepełnosprawnych do zespołów pracowniczych. Niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że napisany jest on językiem jasnym i zrozumiałym, a także został bogato zilustrowany.

Główny cel spotkania określiła Dorota Piotrowska - to uświadomić biznes, że zatrudnianie niepełnosprawnych nie jest kwestia wizerunku, tylko biznesową potrzebą. Jej zdaniem korzyść z tej inwestycji jest mierzalna.
- Mamy rynek pracownika i większość pracodawców niezależnie od branży szuka nowych grup docelowych - wyjaśniała. - Druga rzecz to jest wyjście naprzeciw trendom demograficznym, bo za 10 lat Polska będzie miała 2,7 mln osób mniej na rynku pracy, ponadto mamy starzejące się społeczeństwo. Jedno z najstarszych w Europie i w tej grupie 55+ jest coraz większa i lawinowo rosnąca liczba tzw. niepełnosprawności nabytych. Oczywiście pracodawcy nie mogą sobie pozwolić na to, by kompetencje tych pracowników zostały zmarnowane. Muszą się szybko na to przygotować i im szybciej, tym ich przewaga konkurencyjna będzie silniejsza.

Justyna Cuże z zespołu eksperckiego Come CloSeR to Disability Task Force powiedziała: - Podczas pierwszego show rok temu padła inicjatywa: spotykajmy się, wypracujmy model włączania osób niepełnosprawnych w struktury firmy ale róbmy to na poziomie świadomości. Połączmy biznes z niepełnosprawnością, połączmy różne środowiska, różne doświadczenia, różne spojrzenia i wypracujmy taki standard działania, który stanie się już powszechnie obowiązujący, który będzie np. jedną z polityk firm przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Wtórowała jej Anna Wandzel z tegoż zespołu Task Force:- Reprezentujemy różne organizacje, różne instytucje, różne firmy i chodzi nam o to żeby podzielić się doświadczeniami, porozmawiać na tematy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. I poprzez tę różnorodność, którą reprezentujemy, sami dla siebie jesteśmy odkryciem i wzajemną inspiracją.
Bariery funkcjonalne – są na pewno jednym z elementów szeroko rozumianej dostępności. Ale nie tylko na tym się kończy. Gdy rozmawiamy między sobą i analizujemy poszczególne przypadki okazuje się, że w większości problemami okazują się raczej sprawy proceduralne, niezrozumienie potrzeb osoby z niepełnosprawnością, czy czasami po prostu niewiedza.

Pod hasłem „Dostępna firma, dostępne otoczenie" odbył się także panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Konrad Rychlewski z Google, Jesse Cortez z Hewlett Packard Enterprise, Yves Veulliet z IBM, europoseł Marek Plura, Aleksandra Ossowska-Owczarczyk z Roche Polska i Robert Salisz z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wokół tematu dostępnej firmy wywiązała się żywa i bardzo ciekawa debata z aktywnym udziałem publiczności, którą moderował Ireneusz Białek.

Pomimo różnorodnych stanowisk, panował jednak konsensus co do zasadniczego kierunku zmian w firmach – powinny one zdecydowanie tworzyć warunki do wdrażania równych szans dla wszystkich, ale ich otoczenie społeczne także musi służyć idei dostępności, choćby poprzez edukację włączającą i niwelowanie wszelkich barier istniejących wokół firm.

- Sądzę, że każda organizacja może realizować proces włączania osób z niepełnosprawnością w zespoły pracownicze samodzielnie, lecz jeśli naprawdę chce się wdrażać i przyspieszać wykorzystanie najlepszych praktyk, powinno się umieć współpracować z innymi organizacjami – przekonywał Jesse Cortez z USA. - To jest najlepsze dla naszej organizacji, najlepsze dla naszych pracowników, najlepsze dla naszych klientów. Działając w pojedynkę będziemy się uczyć i wdrażać te rozwiązania o wiele dłużej, zaś umiejąc skorzystać z najlepszych praktyk, które już funkcjonują i są sprawdzone spowodujemy, że będzie to proces znacznie szybszy.

Oceniając przebieg Come CloSeR Show Cortez powiedział: - Wydarzenie jest naprawdę świetne, oceniając zarówno poziom prelegentów jak i sposób prowadzenia go przez Irka Białka. Oraz możliwości i nawiązywania kontaktów. Jest to znakomite forum umożliwiające kontakty z innymi osobami przepełnionymi tą samą ideą i pełnymi entuzjazmu.

Konrad Rychlewski z Google Poland uważa, że dostosowywanie stanowiska pracy dla każdego pracownika powinno być naturalną praktyką w każdej firmie. Bo każdej firmie powinno zależeć na tym, żeby pracownik mógł jak najlepiej realizować swoją pracę. - Musimy zrozumieć – powiedział - iż fakt, że komputery „wdarły się" do tak wielu dziedzin pracy spowodował, że te dziedziny pracy mogą stać się łatwo dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. To otwiera szerokie pole na możliwość dostosowywania, ponieważ oprogramowanie jest najłatwiej dostosować.

„Jak prezes z prezesem" to rozmowy pomiędzy prezesami firm a prezesami innowacyjnych organizacji społecznych. Cykl ten zainicjowała i realizuje Fundacja Ashoka w ramach inicjatywy „Prezesi wolontariusze". O działalności Ashoki opowiedziała uczestnikom Come CloSeR Show Martyna Rubinowska podkreślając, że po raz pierwszy prezesi będą rozmawiać nie w zaciszu gabinetów, ale z udziałem publiczności.
Tak też się stało. O roli zaangażowania społecznego firm, relacji pomiędzy małą organizacją a dużą, międzynarodową firmą i współczesnym kapitalizmie dyskutowali Marek Grodziński, wiceprezes Zarządu Związku Liderów Usług Biznesowych w Polsce (ABSL Poland) oraz Ireneusz Białek, prezes Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN.

- Szczególnie w takiej branży jak nasza, branży biznesowej, potrzeby kadrowe są olbrzymie, bo co roku zatrudniamy 20-25 tys. ludzi – mówił Marek Grodziński. - Natomiast w całym kraju jest bardzo dużo osób, w tym z niepełnosprawnością, które są z rynku pracy wykluczone. Najzwyczajniej w świecie jest to w naszym interesie aby tych ludzi odkrywać, pozyskiwać i żeby dawać im pracę.

Jedną z rzeczy, która kojarzy się z dobrą atmosferą Come CloSeR Show jest znakomita kawa. Z jej filiżanką czy też kubkiem starano się podejmować także i trudniejsze tematy. W tym roku były to problemy adaptacyjne pracowników, ich dobrostan i jego utrzymanie, a także wypalenie zawodowe, depresja i inne zaburzenia natury psychicznej.
Tematowi temu pomocne były z pewnością rysunki Oli Krawczyk wykonane techniką Graphic Recording.

Come CloSeR Show to także sesja „CSR from near and far". Tym razem przybyli goście z bardzo daleka, bo z Indii i Stanów Zjednoczonych. Byli to Anurag Pratap odpowiedzialny za CSR w Capgemini India oraz Jesse Cortez, kierujący globalnymi procesami związanymi z różnorodnością i włączeniem społecznym (diversity and inclusion) w Hewlett Packard Enterprise.
Anurag Pratap stoi na stanowisku, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością nie jest wartością samą w sobie, osoby te powinny posiadać odpowiedni rodzaj umiejętności. – W Capgemini zapewniamy właśnie wszystkim przychodzącym do firmy odpowiedni dostęp, odpowiednie udogodnienia, aby optymalnie mogli realizować swoją zdolność do pracy - zapewnił. - Dzięki wydarzeniu Come CloSeR Show pomyślałem o nastawieniu. I to nastawieniu obu stron, osób z niepełnosprawnością i tych w pełni sprawnych. Mogą one dopasować swoje podejście do wspólnej pracy, do zbliżenia się. I właśnie to jest moim zdaniem clou tego rodzaju wydarzeń: każdy może przyjść, zbliżyć się i wykonać ruch w stronę właściwego rozwiązania.

Laura Fabbri i Nina Kaczmarczyk z Cisco zaprezentowały działania firmy w obszarze różnorodności, a Janet Pope z grupy Capgemini opowiadał o nieuświadomionych uprzedzeniach. Bardzo szerokie spojrzenie na CSR, rys historyczny idei, przedstawiła w błyskotliwej prezentacji prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a jednocześnie badaczka i znawczyni tematu prof. Janina Filek.

Nie zapomniano też o kulturze, która towarzyszy zawsze spotkaniom Come CloSeR Show. O szerokim do niej dostępie opowiadała Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka prezentując flagowy projekt tej organizacji „Adapter" oraz Lech Kolasiński z Fundacji MOFFIN opowiadający o programie adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i starszych Światłoryt. Do tego tematu niewątpliwie organizatorzy będą powracać w kolejnych edycjach wydarzenia, przywiązując dużą wagę do kultury. Nie mogłoby być inaczej na terenie należącym do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Miały również miejsce spotkania o charakterze zdecydowanie mniej formalnym, na których uczestnicy Come CloSeR Show również świetnie się bawili, bo połączenie wysokiej jakości prezentacji, networking i zabawa to przecież istota show. Jego organizatorzy zapraszają na kolejną jego edycję w 2018 r. Zachęcają też do śledzenia wydarzenia na Facebooku i Linkedin i dołączenia do Menedżerów Jutra.

Zobacz galerię...

Źródło: www.comeclosershow.eu, oprac. (rhr)

fot. Ryszard Rzebko, Moffin

Data publikacji: 05.06.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.