Data dodania: 23.08.2017

Niepełnosprawni protestowali w Rumunii

22 sierpnia Bukareszcie, przed budynkiem Ministerstwa Pracy odbyła się manifestacja, w której uczestniczyło ok. 200 osób z niepełnosprawnością. Demonstrowali oni przeciw zmianom, w wyniku których mogą utracić miejsca pracy.

Ma to się stać w efekcie zmiany prawnej polegającej na wycofaniu obowiązku zatrudniania określonej liczby osób z niepełnosprawnością przez pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników. Ma ona wejść w życie 1 września br.

Demonstranci trzymali transparenty z napisem: „Chcemy pracować, a nie żebrać!".

Zdaniem związku środowiskowych organizacji pozarządowych zmiana ta może doprowadzić do utraty pracy przez 2 tys. niepełnosprawnych.

sza

Data publikacji: 23.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.