Data dodania: 05.09.2017

Zawodowy start w bezpiecznych warunkach

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne realizuje projekt „Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej". Na chętnych czekają ostatnie wolne miejsca. Program obejmuje m.in. szkolenia oraz płatne staże zawodowe. Część beneficjentów już zdobyła pracę.

Neorenesansowa willa z ogrodem w dzielnicy Dębniki w Krakowie. W niej od 2003 r. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne prowadzi trzygwiazdkowy pensjonat „U Pana Cogito". Zyski z działalności są przeznaczane na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Większość zatrudnionych przeszła kryzysy psychiczne.

Przy ul. Bałuckiego 6 działa też biuro projektu „Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej". Drugie biuro znajduje się w Słopnicach w powiecie limanowskim. W nich odbywają się spotkania z kandydatami.

- Ten projekt niesamowicie wychodzi do osób z niepełnosprawnością psychiczną. Nie muszą mieć orzeczenia, żeby dołączyć do uczestników. Wystarczy zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę, że kandydat jest w trakcie leczenia. To szansa dla młodych, którzy mają duże obawy przed stygmatyzacją, wchodzeniem w system orzeczniczy - mówi Agnieszka Lewonowska-Banach, koordynator projektu.

Ostatnie miejsca
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 15 marca 2018 r. Jego uczestnicy podnoszą kwalifikacje i kompetencje, a także zdobywają doświadczenie zawodowe. Stowarzyszenie ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla czterdziestu osób. - Większość już zakończyła udział w projekcie, ale nabór kandydatów prowadzimy na bieżąco. Obecnie, czyli na początku września, mamy dwa ostatnie wolne miejsca. Jeśli zgłosi się więcej chętnych, to jeszcze możemy wprowadzić zmiany i rozszerzyć liczbę uczestników - informuje Agnieszka Lewonowska-Banach.

Rozpatrywane są zgłoszenia od osób biernych zawodowo i bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Ponadto kandydaci muszą mieć 15-29 lat oraz mieszkać na terenie województwa małopolskiego.

Większość przyjętych stanowią osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym. Są też uczestnicy niedowidzący, niedosłyszący, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz niepełnosprawnością intelektualną. Zgłoszenia dotarły z całej Małopolski. Najwięcej z Krakowa i najbliższych okolic, ponadto m.in. z powiatu limanowskiego, Nowego Sącza i Rabki-Zdroju.

Droga do pracy
Stowarzyszenie zapewnia opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego, a także wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Program przewiduje też odbycie szkolenia kończącego się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Najczęściej uczestnicy wybierają zajęcia związane z obsługą komputera.

- Ponadto wypłacamy stypendium stażowe, mamy możliwość trzymiesięcznego stażu z opcją przedłużenia o dwa miesiące. To atrakcyjna forma dla niepełnosprawnych, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy wcześniej nie pracowali - opisuje Agnieszka Lewonowska-Banach.

Sporo kandydatów liczy, że zdobędzie doświadczenie zawodowe w pensjonacie „U Pana Cogito". To wynika m.in. z niskiego poczucia własnej wartości. Obawiają się bowiem, że nie poradzą sobie w innych miejscach. Przy ul. Bałuckiego 6 organizowane są staże. Ich uczestnicy wykonują obowiązki zawodowe m.in. na recepcji, w przestrzeni pokoi, kuchni oraz ogrodzie.

- Dzięki stażom następuje duża zmiana młodych ludzi. Czują się pełnoprawnymi pracownikami, otrzymują pieniądze i pomagają swoim bliskim. Są też inaczej postrzegani przez rodziny, głównie rodziców - mówi Agnieszka Lewonowska-Banach.

Nauka procentuje
Jednym z efektów projektu jest zdobycie zatrudnienia przez część beneficjentów. Przede wszystkim w branży turystycznej, gastronomii, administracji, księgowości oraz gospodarce porządkowej.

Do grona pracowników dołączyła już m.in. Magdalena Mucha. Wybrała ten projekt, ponieważ poszukiwała nowego zajęcia. Chciała też podnieść kwalifikacje i kompetencje. - Przygotowany program jest ciekawy. Można z niego dużo wnieść do własnego życia. To przypatrywanie się i uczenie jak wykonują swoją pracę osoby już tutaj pracujące - opisuje 28-latka.

Obecnie pracuje w pensjonacie „U Pana Cogito" na stanowisku pomoc kuchenna / recepcjonista. Do jej obowiązków należy m.in. przygotowywanie posiłków, utrzymanie czystości naczyń, kontrola stanu produktów żywnościowych, a także przyjmowanie i meldowanie gości. Wprowadzeniem dla niej był staż, w trakcie którego nauczyła się wykonywania różnych czynności i poznała pracowników. Wcześniej wzięła udział w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. Zajęcia te opierały się głównie na pracy w zespole.

Dzięki udziałowi w projekcie poznała nowe osoby. - Nauczyłam się różnych czynności wykonywanych w kuchni, ale myślę, że nauczyłam się cierpliwości przy trudniejszych pracach - informuje.

Agnieszka Lewonowska-Banach, koordynator projektu
Ten projekt daje szansę, żeby w bezpiecznych warunkach spróbować aktywności zawodowej i pracy. Odbywa się to przy wsparciu specjalistów oraz pracodawców. Wiadomo, że stażysta nie jest oceniany jako pracownik. Na początku ma prawo się uczyć i popełniać błędy, dostaje też mniejszy zakres zadań. To są dobre warunki, żeby stawiać pierwsze kroki zawodowe.
Stowarzyszenie ma ponad 20 lat doświadczenia w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością i prowadzeniu projektów aktywizacji zawodowej. Ponadto szkolimy osoby niepełnosprawne w branży hotelarskiej. Sami stworzyliśmy program szkolenia przyuczający do zawodu. Wiemy więc jakie są newralgiczne punkty na styku pracodawca - pracownik, gdzie najczęściej pojawiają się niepowodzenia. Zależy nam na długofalowej współpracy. Nie jest sztuką znaleźć osobie niepełnosprawnej zatrudnienie. Sztuką jest to, żeby ona utrzymała się w tej pracy.

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 05.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.