Data dodania: 20.09.2017

Gdański Urząd Pracy oferuje 17 tys. zł dotacji na założenie firmy

Ponad 200 bezrobotnych zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy może otrzymać dotację w wysokości 17 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej. Urząd pozyskał na ten cel 3,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kierownik działu programów i obsługi pracodawców Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) Bożena Szpek poinformowała PAP, że o dotację mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP. Wyjaśniła, że celem wsparcia jest pomoc w rozpoczęciu działalności i w usamodzielnieniu się firmy.

O pomoc mogą się ubiegać kobiety w wieku 30 plus, osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne oraz mężczyźni w wieku 30 plus, ale nie posiadający wyższego wykształcenia.

Wyjaśniła, że będą sprawdzane m.in. predyspozycje, doświadczenie, wykształcenie oraz warunki lokalowe, w których ma działać firma. Zaznaczyła, że nie będą wymagane umowy dzierżawy (...), ale dobrze widziane będą np. lokale własne. Wypełniając dokumenty warto m.in. dokładnie opisać profil planowanej działalności oraz podjęte już działania na rzecz uruchomienia firmy.

Dotacja będzie mogła być przeznaczona na pokrycie wszelkich kosztów związanych bezpośrednio z daną działalnością, np. na zakup towaru, maszyn, wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie. Jeżeli do danej działalności potrzebny będzie samochód, to urząd także może partycypować w kosztach jego zakupu.

Osoba, która otrzyma dotację, musi w określonym w umowie terminie rozpocząć działalność, wydać pieniądze i rozliczyć się. Wsparcie finansowe będzie całkowicie bezzwrotne, o ile założoną działalność uda się utrzymać przez minimum rok. - W tym czasie beneficjent nie może podjąć zatrudnienia – dodała Szpek.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń urzędu powiedziała, że efektywność dotacji jest doskonała. - Po roku prawie wszyscy kontynuują działalność gospodarczą, często zatrudniają kolejne osoby, odprowadzają podatki – argumentowała.

Wyjaśniła, że bezrobotni rozpoczynają działalność gospodarczą w wielu dziedzinach - otwierają np. kancelarie prawnicze, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy zielarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi strzyżenia psów, salony tatuaży, przystawiania pijawek, poradnie laktacji, usługi budowlane, samochodowe. -Dziesięć lat temu ludzie zdecydowanie częściej rozpoczynali działalność w zakresie handlu, obecnie głównie w usługach – wyjaśniła.

Urząd Pracy w Gdańsku uruchamia nabór na dotacje w poniedziałek 25 września; potrwa do 6 października. GUP podkreśla, że jest to ostatnia w tym roku możliwość zdobycia dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej urzędu pracy (gup.gdansk.pl). (PAP)

bls/ pad/
Data publikacji: 20.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.