Data dodania: 24.10.2017

Konferencja nt. zatrudnienia wspomaganego

Zatrudnienie wspomagane jest dla naszego społeczeństwa wyzwaniem - przekonywała posłanka Bernadeta Krynicka (PiS) 23 październik na konferencji w Łomży. Jak dodała, zatrudnienie wspomagane daje szansę nie tylko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ale i ich rodzinom.

Zatrudnienie wspomagane to płatna praca wykonywana przez osoby z niepełnosprawnością, na otwartym rynku pracy, przy wsparciu ze strony innych osób.

Krynicka zwróciła uwagę, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną brakuje miejsc pracy, osoby takie nie mają wielkiego wyboru, jeśli chodzi o zatrudnienie. - Niestety, obecnie perspektywa u osób kończących szkołę przysposabiającą do pracy jest zbyt jednostronna i nie stanowi wyboru. Warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy lub dom - to wszystko- mówiła posłanka. -

Prezes Stowarzyszenia "Czas Rozwoju" Lucyna Antecka przekonywała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest też szansą dla pracodawców. - Brak chętnych do wykonywania prostych prac, świadczenia prostych czynności za minimalne wynagrodzenie to wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - powiedziała.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON Grażyna Bogdańska zwróciła uwagę na zwolnienia z wpłat na ten fundusz - uprawnienie, z którego mogą skorzystać pracodawcy stosujący zatrudnienie wspomagane. Składek na PFRON nie muszą odprowadzać pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. Jeśli pracodawca zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, może jeszcze obniżyć wskaźnik zatrudnienia tych. Do schorzeń tych należą m.in. z niepełnosprawność intelektualna, przewlekłe choroby psychiczne.

- Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres 36 miesięcy, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...) za każde stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej - powiedziała Bogdańska.
Jak dodała, pracodawca może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników wspomagających, czy też szkolenia tych pracowników; może również starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Zatrudnienie wspomagane powstało w USA i Kanadzie na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Jego pierwotnym celem była pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu pracy. Model zatrudnienia wspomaganego funkcjonuje w wielu krajach m.in. w: Australii, Kanadzie, Hong Kongu, Nowej Zelandii czy też Peru.

Konferencja organizowana była pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (PAP)

Adrian Pezowicz
Data publikacji: 24.10.2017 r


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.