Data dodania: 30.11.2017

Giełda Mocy na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, gotowe do podjęcia pracy, spotkały się 29 listopada w Warszawie z potencjalnymi pracodawcami podczas VII już edycji Giełdy Mocy, poświęconej zatrudnieniu wspomaganemu takich osób na otwartym rynku pracy.

Giełdę Mocy pod hasłem "Zauważ – zatrudnij – zyskaj", zorganizowało Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, promujące zatrudnienie wspomagane.
Jak wyjaśniła jedna z organizatorek giełdy i trenerka w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi Agnieszka Wójcik, zatrudnienie wspomagane to metoda aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w którą jest zaangażowany trener pracy.

Wójcik w rozmowie z PAP zaznaczyła, że trener pracy ma wiele obowiązków i musi mieć też wiele umiejętności. - Jest doradcą zawodowym, a gdy pojawiają się trudne sytuacje, jest również psychologiem i pedagogiem; dobrze też, jeśli podziela zainteresowania osoby, którą wspiera. Wtedy to jego działanie przynosi niesamowite rezultaty - powiedziała.

- Pracujemy najczęściej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Specyfiką takich osób jest często nierealna samoocena i nierealne oczekiwania względem pracodawcy czy sytuacji na rynku pracy. Naszym zadaniem jest urealnienie i przekazanie informacji w takiej formie, którą ta osoba będzie w stanie przyswoić. Pracujemy również z pracodawcami, a jeśli osoba niepełnosprawna wyrazi zgodę, to także z jej rodziną. Trener jest pośrednikiem, często też mediatorem między pracownikiem a pracodawcą. Musimy dbać o interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy – dodała trenerka.

Jak tłumaczyła, celem spotkania jest promocja zatrudnienia wspomaganego. Spotkanie służy nawiązywaniu kontaktów; pracodawcy przychodzą po to, żeby zdobyć wiedzę o zatrudnieniu wspomaganym, a także, żeby poznać osoby, które chciałyby dostać pracę. Dodała, że idea się rozwija, bo z roku na rok coraz więcej osób bierze udział w Giełdzie Mocy, w tym roku - ponad 150 osób.

Z danych przedstawionych podczas Giełdy Mocy wynika, że w ostatnim czasie sytuacja na rynku pracy zmienia się na korzyść osób z niepełnosprawnościami. "Z reguły to my zgłaszamy się do pracodawców, ale teraz coraz częściej to pracodawcy zgłaszają się do nas z ofertami pracy – podkreśliła Wójcik.

Grupa Suez Polska, zajmująca się utylizacją odpadów komunalnych prowadzi zatrudnienie osób niepełnosprawnych od 2013 roku. Dyrektor ds. rekrutacji i rozwoju zasobów ludzkich w tej firmie Paweł Bechciński powiedział, w jaki sposób do tego doszło. - Najpierw nawiązaliśmy kontakt ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Potem zaczęliśmy mówić o niepełnosprawności i uczyć pracowników, czym jest niepełnosprawność. Zdaniem Bechcińskiego największą trudność w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami stanowią własna niepewność i brak wiedzy. - Trzeba się zdobyć na odwagę, trzeba mieć wiedzę, inicjatywę i trzeba chcieć. Ograniczeniem jesteśmy sami my - powiedział.

Podczas Giełdy Mocy przedstawiono też prezentacje pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego np. o społecznym odbiorze osób niepełnosprawnych, odbyły się też warsztaty prowadzone przez trenerów pracy, pracowników z niepełnosprawnością i pracodawców mających doświadczenie w zatrudnieniu wspomaganym.

Osoby z niepełnosprawnościami, gotowe do podjęcia zatrudnienia, miały okazję zaprezentować się i opowiedzieć o swoich doświadczeniach, umiejętnościach i zdolnościach pracodawcom.

Iga Jendrych, pracownik działu HR Suez Polska, osoba z niepełnosprawnością, która znalazła pracę dzięki V edycji Giełdy Mocy, zaznaczyła w rozmowie z PAP, że ogromną wartością takich wydarzeń jak Giełda Mocy jest to, że głos zabierają osoby z niepełnosprawnościami. - To my jesteśmy najlepszymi ekspertami od naszych spraw - podkreśliła.

Anna Dudzik
Data publikacji: 30.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.