Data dodania: 07.02.2018

O przyszłość tych, którzy dziś dbają o innych

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością pobierający świadczenie pielęgnacyjne apelują o to, by składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane przez cały okres sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

Apel skierowano do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.
„Praca opiekuńcza jest pracą! Trudną, odpowiedzialną, chwilami wyczerpującą pracą, która powinna uprawniać do godziwej emerytury. Zadbajcie o przyszłość tych, którzy dziś dbają o innych!" – piszą w apelu

Zachęcając do jego podpisania argumentują:
„Moja córka Małgosia ma 11 lat i mózgowe porażenie dziecięce. Wymaga stałej opieki i codziennego wsparcia w nauce i rehabilitacji. Żeby jej to zapewnić, zrezygnowałam z pracy i od 7 lat przebywam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Jednak od kilku miesięcy nie jestem objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, bo posiadam wymagane 20 lat okresu składkowego.
Gdybym pracowała zawodowo, miałabym odprowadzane składki do momentu przejścia na emeryturę. Tymczasem na świadczeniu pielęgnacyjnym składki odprowadza się tylko do uzyskania minimalnego okresu składkowego – 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn. A przecież nasze dzieci często wymagają opieki przez całe życie!
W tej samej sytuacji są wszyscy opiekunowie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością, którzy wykonują pracę w domu nierzadko całodobowo. Przy minimalnym okresie składkowym grożą nam głodowe emerytury! Jesteśmy karani za to, że zdrowie naszych bliskich wymagało rezygnacji z zatrudnienia.
Praca opiekuńcza jest pracą! Trudną, odpowiedzialną, chwilami wyczerpującą pracą, która powinna uprawniać do godziwej emerytury."

Oprac. sza
Tekst apelu i możliwość jego podpisania znajdują się pod linkiem: https://naszademokracja.pl/petitions/skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-osob-na-swiadczeniu-pielegnacyjnym#
Data publikacji: 07.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.