Data dodania: 23.02.2018

Ile może dorobić rencista lub emeryt?

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130 proc.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego br. oraz komunikatem prezesa ZUS z 23 lutego br. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł (w trzecim kwartale wynosiło 4255,59 zł).

W związku z tym, od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie do świadczenia:
• do 3 161,70 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 161,70 zł do 5 871,69 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone,
• powyżej 5 871,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko tych osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi – 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat. Ponadto powyższe limity dorabiania dotyczą osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną (pod warunkiem, że rentę rodzinną pobiera tylko jedna osoba).

Natomiast renta socjalna podlega zawieszeniu już po osiągnięciu przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia , czyli 3 161,70 zł brutto.

Jakie świadczenie zmniejszy lub zawiesi ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć albo zawiesić:
- emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- rentę socjalną,
- rentę rodzinną,
- rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową.

sza
Data publikacji: 23.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.