Data dodania: 27.02.2018

Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowe przepisy ws. refundacji składek

Osoby niepełnosprawne korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne będą mogły opłacać składki w całości nie później niż w dniu złożenia wniosku do PFRON. Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzi zmiany w rozporządzeniu ws. refundacji składek.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzić ma przepis umożliwiający osobom korzystającym z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w tym niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, opłacanie składek w całości nie później niż w dniu złożenia wniosku do PFRON.

Do zmian ustawowych dostosowane zostanie także rozporządzenie ws. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

„W związku ze znowelizowaną ustawą o rehabilitacji w projektowanym rozporządzeniu zostały zmienione objaśnienia do: wniosku o wypłatę refundacji składek – o symbolu Wn-U-G (stanowiącego załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) oraz do wniosku o wypłatę refundacji składek o symbolu Wn-U-A (stanowiącego załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia)" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany mają dotyczyć ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 7 lutego 2018 r.) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Wejście w życie rozporządzenia będzie uzależnione od terminu wprowadzenia zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

pr
Data publikacji: 27.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.