Data dodania: 28.02.2018

Łódzki samorząd rozdysponował środki z PFRON

PFRON przekaże samorządowi Łodzi ponad 14 mln zł na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnością. 2 mln zł zostanie przeznaczone dla osób poszukujących pracy, w urzędzie jest ich zarejestrowanych ok. 2.2 tys. osób.

Pieniądze będą przeznaczone na różne formy aktywizacji głównie dla pracodawców, którzy otrzymają 50 tys. na stworzenie miejsca pracy i zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Warunkiem uzyskania dotacji będzie utrzymanie stanowiska pracy przez minimum trzy lata. Według łódzkiego Biura Promocji Zatrudnienia pracę znajdzie 100 osób z niepełnosprawnością.

Znaczna część z ogólnej puli środków bo aż 12,8 mln zł zostanie przekazane na działalność warsztatów terapii zajęciowej, dotacje na sprzęt rehabilitacyjny i turnusy rehabilitacyjne.

Natomiast w ramach programu „Aktywny samorząd" osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń, kursu prawa jazdy, zakupu komputera, czesnego za studia. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało prawie 200 osób. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia w roku akademickim 2017/2018 są przyjmowane w MOPS do 30 marca.

Pracownicy z niepełnosprawnością mogą też uzyskać dopłaty do kosztów opiekunki dziecka, opłaty za żłobek i przedszkole w wysokości 200 zł miesięcznie.
kat
Data publikacji: 28.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.