Data dodania: 05.03.2018

Zdobyć i utrzymać zatrudnienie

Zdobyli pracę, a wkrótce otrzymają wsparcie, aby ją utrzymać. Mowa o beneficjentach dwuletniego projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy", realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR).

Jej warszawski oddział prowadzi ponadto nabór kandydatów do innego przedsięwzięcia. W tym przypadku celem jest również aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Projekt, który współfinansowany jest ze środków PFRON, składa się z dwóch etapów. Na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. przewidziano miejsca dla 50. osób z niepełnosprawnościami. Dla nich przygotowano program obejmujący m.in. wsparcie coacha, indywidualne oraz grupowe konsultacje dotyczące tematyki rynku pracy, a także warsztaty. Zapewniono też pomoc asystenta, kursy zawodowe (30 proc. uczestników) oraz trzymiesięczne płatne staże zawodowe (90 proc. uczestników).
Te ostatnie zostały zorganizowane w wielu różnych miejscach. To korzystna zmiana, w poprzednim projekcie (http://naszesprawy.eu/praca/12884-staz-droga-do-zatrudnienia.html) nacisk był położony na administrację publiczną. Sporą część aplikujących stanowili kandydaci o profilu technicznym. Przyczyniła się do tego m.in. ścisła współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

− Z założeń wynika, że co najmniej 20 proc. wszystkich uczestników musi podjąć pracę i utrzymać ją przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Jest jeszcze trochę czasu do zakończenia pierwszego etapu, ale już możemy mówić o sukcesie, ten wysoki wskaźnik zostanie zrealizowany. Dostrzegamy, że praca beneficjentów i naszej kadry skutkuje, a to naprawdę cenne − mówi Marcin Piwowoński, koordynator projektu z FIRR.

Na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. przewidziane są kolejne działania. Skorzystają z nich tylko uczestnicy, którzy na zakończenie pierwszego etapu będą pracować. FIRR zapewni im różnego rodzaju wsparcie zmierzające do utrzymania zatrudnienia. Dziś jeszcze trudno mówić o szczegółach. Powód? Lista zakwalifikowanych osób dopiero powstanie, a podejście będzie indywidualne.

− Coachowie wspólnie z beneficjentami określą, co jest potrzebne, aby utrzymać pracę. Ewentualnie w jakich kierunkach powinni się rozwijać, żeby byli cenionymi pracownikami, jak najbardziej niezbędnymi swojemu pracodawcy − opisuje M. Piwowoński.

Chęci i wsparcie

Barbara Morawska miała nadzieję, że dzięki projektowi znajdzie zatrudnienie. Dziś pracuje w jednym z krakowskich wydawnictw. Najpierw dostała się tam na staż. Początkowo otrzymała propozycję związaną z wprowadzaniem danych do komputera. Ostatecznie trafiła na inne stanowisko.
− Miałam szczęście. Osoba, która odchodziła z firmy, zaczęła mnie uczyć. Powoli przejmowałam jej obowiązki zawodowe. Pod koniec stażu dostałam już ofertę pracy, co mnie bardzo ucieszyło − mówi. Na co dzień odpowiada przede wszystkim za dystrybucję gazety dla seniorów. Dostawa do czytelników odbywa się dwoma kanałami, poprzez różne instytucje (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz prenumeratę.

Barbara Morawska uważa projekt za bardzo dobrze zrealizowany. Dzięki udziałowi zdobyła nie tylko pracę. Dostrzegła nowe możliwości, a także poszerzyła swoje umiejętności. Ponadto poznała miłe i uczynne osoby, które pomogły jej w różnych sytuacjach.
− Wielu niepełnosprawnych mówi: „Mnie się to należy" czy „Nie będzie dobrze", ale ja tak nie uważam. Jeśli ktoś z niepełnosprawnością chce pracować i ma wsparcie, to na pewno sobie poradzi. Na każde pytanie zawsze dostawałam odpowiedź. Miła atmosfera była dla mnie jednym z największych zaskoczeń związanych z tym projektem – opisuje.

Dobry start

W 2013 r. Marek Rusiniak rozpoczął naukę na AGH, wybierając kierunek edukacja techniczno-informatyczna. Jeszcze na pierwszym roku studiów zobaczył ofertę stażu w Comarchu. Wiedział, że w przyszłości z niej skorzysta. Plan zrealizował w okresie od lipca do września ub.r., przed ostatnim semestrem studiów inżynierskich. Przesądził o tym udział w projekcie FIRR. – Dużym zaskoczeniem było dla mnie wsparcie ze strony opiekuna stażu. Po przedstawieniu potencjalnych miejsc, w których mogę zdobywać doświadczenie zawodowe, bardzo szybko zorganizował rozmowę. Zostałem przyjęty na stanowisko Industrial Design – informuje 26-latek.

Zakres jego obowiązków skupiał się na tworzeniu i projektowaniu grafiki do aplikacji. Dzięki różnym zadaniom mógł wykorzystać dotychczasową wiedzę informatyczną, ale też zdobytą podczas projektu. Wziął bowiem udział w kursach z programów Corel, GIMP, AutoCAD oraz WordPress. Dziś łączy studia z pracą w Comarchu. Pod koniec stażu otrzymał ofertę zatrudnienia. Obecnie jest wdrażany w nowe zadania, co wiąże się z udoskonalaniem i dużym rozwojem umiejętności programistycznych.

Marek Rusiniak miał obawy, że może sobie z czymś nie poradzi. Jednak dostrzegał szanse związane z udziałem w projekcie, tj. dobrym startem i odnalezieniem się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów. – Warto było skorzystać z tej oferty. Za największą zaletę uważam możliwość wyboru miejsca odbywania stażu. Chciałem rozwijać się zawodowo, wzbogacić swoją wiedzę informatyczną. To jednak obszerna dziedzina, jeszcze dużo pracy przede mną – mówi.

Nowe środowisko

Zdobyć pierwsze doświadczenie na rynku pracy oraz zwiększyć pewność siebie. To główne oczekiwania, które Stanisław Ciesielka miał przed przystąpieniem do projektu. Wcześniej poszukiwał zajęcia dla siebie, ale często próby te kończyły się fiaskiem. Dziś sytuacja 25-latka wygląda zupełnie inaczej.

Od listopada 2017 r. pracuje w Comarch Healthcare w Krakowie jako młodszy inżynier kontroli jakości oprogramowania. Na tym stanowisku zajmuje się realizacją testów manualnych i analizą dokumentacji. Do jego obowiązków należy też przygotowanie scenariuszy i środowiska testowego.

Drogę do zatrudnienia otworzył mu staż w Pitney Bowes Polska w Bielsku-Białej. Tam zdobył doświadczenie zawodowe jako młodszy tester oprogramowania. Po okresie wdrożenia był odpowiedzialny za realizację testów manualnych, a także przygotowywanie i realizację testów automatycznych. – Obawiałem się, jak sobie poradzę w nowym środowisku, nowej dziedzinie. Skończyłem bowiem fizykę medyczną na AGH. Miałem trudności ze znalezieniem pracy, więc podjąłem decyzję, żeby pójść w kierunku IT. Postanowiłem rozwijać się jako tester oprogramowania, co daje duże szanse w przyszłości – opowiada.

Docenia pomoc coachów, pracowników FIRR-u oraz kierownika firmy, w której został zorganizowany staż. Poszerzył swoją wiedzę m.in. z programów AutoCAD i GIMP. Ponadto uczestniczył w szkoleniach związanych z prawem pracy, kwestiami rozmowy rekrutacyjnej oraz pracy w zespole. Miał też zagwarantowane konwersacje z języka angielskiego.

Nabór kandydatów

− Drodzy Czytelnicy, jeśli macie szansę skorzystania z podobnej oferty i podnoszenia swoich umiejętności, to nie obawiajcie się tego. Strach może się pojawić, ale profity na pewno was zaskoczą. One będą o wiele większe, niż przypuszczacie. Bez obaw, ruszajcie po marzenia – zachęca Stanisław Ciesielka.

Jedną z propozycji Fundacji jest projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". FIRR realizuje go od 1 stycznia, obecnie trwa nabór kandydatów. Przyjęte zostaną 72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego. W gronie tym znajdzie się 65 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także 7 osób ze stopniem znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi. Program obejmuje warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, kursy zawodowe, wsparcie coacha i trenera, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Uczestnicy mają też zagwarantowane doradztwo psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, a także trzymiesięczne płatne staże.

− Złożyliśmy ponadto wniosek dotyczący kolejnego projektu prozatrudnieniowego. Chcielibyśmy go realizować od 1 kwietnia, ale czekamy na odpowiedź z PFRON. Przewidzieliśmy 60 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Plan zakłada, że działania rekrutacyjne będą prowadzone przede wszystkim w dwóch naszych centrach, czyli w Krakowie i Warszawie − informuje Marcin Piwowoński.

Zgłoszenia do projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", realizowanego na rzecz osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego:
- adres e-mail: power@firr.org.pl
- telefon: (22) 400 50 73
- Biuro projektu: FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4

Marcin Piwowoński, koordynator projektu z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
„Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" to projekt określonych rezultatów, które trzeba osiągnąć. Dla nas bardzo ważne było sprawdzenie motywacji kandydatów. Oni faktycznie chcieli się czegoś nauczyć, pójść na staż czy zdobyć pracę. Bez problemów poradziliśmy sobie z obsadzeniem miejsc. Do projektu dostały się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, z problemami ruchowymi czy psychicznymi.
Nie prowadzimy wielkiej akcji reklamowej, kolejne rekrutacje ułatwia bardzo tzw. marketing szeptany. Beneficjenci rekomendują nasze działania, mamy już wyrobioną pewną renomę na rynku. Staramy się, żeby każdy uczestnik miał indywidualnie dobrany program. Na samym początku wspólnie określamy potrzeby danej osoby. Nie wyślemy kogoś na staż, jeśli nie jest do niego przygotowany.

Marcin Gazda, fot. autor, archiwa rozmówców

Data publikacji: 05.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.