Data dodania: 12.04.2018

Rekrutacja do nowego projektu w Wielkopolsce

Prowadzona przez poznańskie Stowarzyszenie Na Tak Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Kierunek praca - działaj skutecznie!”.

Projekt adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców Wielkopolski z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku produkcyjnym (18-64 lata) zmotywowanych do podjęcia pracy.

W ramach ww. projektu AZW Bizon bezpłatnie oferuje:
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo zawodowe
- grupowe warsztaty kompetencji zawodowych
- grupowe warsztaty kompetencji społecznych
- płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy)
- indywidualne i grupowe treningi umiejętności praktycznych - praktyki zawodowe (w asyście trenera pracy)
- wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu pracy
- wsparcie trenera pracy w nowym miejscu zatrudnienia.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą adresu poczty elektronicznej: r.ogurkis@natak.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 61 222 37 35 i 603 999 242. Można też przyjść do siedziby AZW Bizon przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Projekt współfinansowany jest przez PFRON.

kat

Data publikacji: 12.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.