Data dodania: 23.03.2018

Centrum DZWONI nagrodziło „Jaskółkami 2018”

Od dwunastu lat działa w Bytomiu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działając na terenie całego Śląska i Zagłębia bytomskie centrum przez 12 lat pomogło znaleźć pracę prawie 350 osobom.

22 marca na gali seminarium podsumowującego realizację projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych” w regionie śląskim odbyło się w Bytomiu uroczyste wręczenie statuetek „Jaskółki 2018” wyróżnionym przedsiębiorcom, którzy zatrudnili – przy wsparciu Centrum DZWONI – osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

14 „Jaskółek 2018” trafiło do pracodawców z województwa śląskiego. Po raz pierwszy przyznano także tytuł „Ambasadora Zatrudnienia Wspomaganego”.  Otrzymały go firmy: JUREX i AMREST Sp. z o.o. (Restauracje Pizza Hut i McDonald’s w Czeladzi).

Ze 130 osób, będących aktualnie pod opieką bytomskiego centrum, 80 osób jest zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Niektóre z nich mają już wieloletni, nawet powyżej dziesięcioletni staż pracy.

- Pomaga nam w tym przyjęty przez nas model, w którym pracujemy, czyli zatrudnienia wspomaganego. Polega on na tym, że najpierw poznajemy osobę, w trakcie warsztatów przeprowadzanych z doradcą zawodowym i psychologiem. Taka osoba poznaje swoje umiejętności, mocne i słabe strony, a także określa preferowaną pracę. Dzięki temu wiemy, jakie są jej potrzeby i gdzie szukać zatrudnienia – powiedziała Magdalena Pióro, kierownik bytomskiego Centrum DZWONI.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zatrudniane m.in. w sieci restauracji McDonalds, KFC, Burger King czy Pizza Hut, także w hotelach, kawiarniach, firmach ogrodniczych i wielu innych. Początki nie były łatwe. Jeszcze parę lat temu  przedsiębiorcy nie byli chętni do ich  zatrudniania. Teraz doceniają ich sumienność, pracowitość, dobrze wykonywaną pracę i optymizm.

Obie strony musiały się poznać i wzajemnie siebie nauczyć. Zyskały obie.

IKa, fot. FB bytomskiego DZWONI

Data publikacji: 23.03. 2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.