Data dodania: 20.04.2018

Nadal trudno na rynku pracy

„Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie” – to tytuł konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która odbyła się 19 kwietnia w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) w Poznaniu.

Konferencję zorganizował PFRON oraz UEP – Katedra Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rektora UEP ds. osób niepełnosprawnych. Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie II Przeglądu Filmów Integracyjnych promujących aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Na przegląd nadesłano 12 filmów. Nagrodę jury otrzymał film pt. „Potrafię więcej. Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa” prezentujący założenia kampanii społecznej pod takim samym tytułem. Kampanię realizuje poznańskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię więcej”.

Otwierająca konferencję dr Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON zwróciła uwagę, że w kontekście rynku pracy osób z niepełnosprawnością mamy do czynienia z dwiema grupami: pierwszą stanowią osoby ambitne, zdyscyplinowane i chętne do podejmowania wyzwań, drugą – osoby bierne, zniechęcone, nie mające pomysłu na siebie.

Niełatwo w dzisiejszych czasach znaleźć pracę. Jeszcze trudniej, kiedy jest się osobą z niepełnosprawnością. Rynek pracy niewiele jest w stanie zaoferować osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Często wykonują one pracę poniżej swoich aspiracji i umiejętności. Stanowiska pracy, które najczęściej im się oferuje to: sprzątaczka, pracownik pomocniczy, praca przy maszynie – wtryskarce, parkingowy, portier, magazynier. Co, jeśli taki człowiek oczekuje czegoś więcej?

Osoba z niepełnosprawnością może np. założyć działalność gospodarczą. O tej alternatywie mówił dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością, które chcą prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą zalicza się m.in. przyznanie środków na podjęcie takiej działalności, dofinansowanie do kredytu bankowego, refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przywileje podatkowe.

W grudniu ubiegłego roku w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji w całym kraju zarejestrowanych było 24 900 niepełnosprawnych przedsiębiorców, a w samym tylko województwie lubuskim – 2239. Statystyki PFRON wskazują, że „biznesową żyłkę” mają w szczególności niepełnosprawni mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy są właścicielami 3139 podmiotów gospodarczych. Najgorzej w tych statystykach wypadła Opolszczyzna – z liczącego ponad milion mieszkańców województwa do PFRON w grudniu ubiegłego roku wpłynęły tylko 224 wnioski o refundację składki ZUS.

Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych” w swoim wystąpieniu odniósł się do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, która kładzie nacisk na równe korzystanie ze wszystkich praw człowieka. Niestety, osoby z ograniczeniami sprawności, zarówno niewidomi, niesłyszący i inni, wciąż napotykają utrudnienia w dostępie do informacji, edukacji, pracy. Ten stan rzeczy wynika z silnie zakorzenionych stereotypów i uprzedzeń na temat niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Póki nie zmieni się podejście do ludzi z dysfunkcjami, nie wzrosną ich szanse na rynku pracy i w konsekwencji nadal będą „niewykorzystanym kapitałem”.

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

Zobacz galerię...

Data publikacji: 20.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.