Data dodania: 11.05.2018

Rozwój technologii cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwości, jakie stwarzają nowe technologie w zakresie nauki, rozwoju zawodowego, aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami – były tematem konferencji „Digital Promise w praktyce”, zorganizowanej 10 maja przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i Coders Trust Polska w warszawskim Google Campus.

Z danych zaprezentowanych przez dr Agnieszkę Sznyk z IGG wynika, że zaledwie 455 tys. spośród 1,6 mln osób z niepełnosprawnością, w wieku produkcyjnym, jest aktywna zawodowo. I choć nasz wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (27,7 proc.) jest zbliżony do średniej europejskiej (28 proc.), to wciąż daleko nam do takich krajów, jak Szwajcaria (69 proc.), Islandia (66,9 proc.), czy Szwecja (66,2 proc.).

Szansą na poprawę tej sytuacji wydaje się rozwój nowych technologii, pozwalających na pracę zdalną. Jak jednak podkreślała w dyskusji Monika Smulewicz z audytorskiej organizacji Grand Thornton, w zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przeszkadzają pokutujące wśród pracodawców mity na temat trudności związanych z dostosowaniem miejsc pracy do wymagań pracowników o specjalnych potrzebach oraz brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej. Na tę dugą kwestię zwracał uwagę także Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem prawo nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością.

– Konieczne jest wyeliminowanie takiego myślenia, że praca to tylko osiem godzin na etacie w fabryce, z odbijaniem karty – podkreślił, dodając, że kodeks pracy powinien umożliwiać stosowanie bardziej elastycznych form zatrudnienia.

O konieczności zmian systemowych mówili też Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja oraz Sylwia Błach – pisarka, blogerka i mentorka Coders Trust Polska, która na zakończenie konferencji poprowadziła warsztat online pt. „Naucz się Wordpressa i projektuj strony”.

Właśnie zdalne kursy, zwłaszcza pozwalające na nabywanie umiejętności związanych z wykonywaniem nowych zawodów, jak np. programista, administrator sieci, czy specjalista baz danych, mogą przyczynić się do pokonania kolejnej bariery stojącej na drodze do zwiększenia zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Bowiem główną  barierą jest brak odpowiednich kwalifikacji takich osób, na który wskazało 17 proc. ankietowanych firm z branży IT, pytanych o to, dlaczego nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami.

Joanna Pruszyńska-Witkowska z Coders Trust Polska przypomniała, że liczba miejsc na studiach informatycznych zwiększa się tylko o dwa proc. rocznie. Potrzeby rynku są znacznie większe i dlatego należy szukać nowych sposobów na uzupełnianie kompetencji osób starających się o pracę.

Do nowych metod edukacji należą kursy online, podczas których uczniowie mogą korzystać ze wsparcia mentora. Takie właśnie szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”. Jego uczestnicy, ośmioro osób z niepełnosprawnościami, uczyli się projektowania stron internetowych w oparciu o otwarte oprogramowanie. Podczas konferencji projekt przybliżyła Joanna Pruszyńska-Witkowska.

W zgodnej opinii uczestników konferencji, podobne projekty i promowanie zdalnej nauki oraz pracy mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Info: PFON, oprac. sza

Data publikscji: 11.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.