Data dodania: 29.06.2018

Utworzono kolejny ZAZ w regionie śląskim

W Chorzowie 27 czerwca otwarto Zakład Aktywności Zawodowej. Zatrudnienie znalazło w nim 22 osób z niepełnosprawnością. Placówka, powstała z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, to 14. ZAZ w województwie śląskim.

Na utworzenie zakładu fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 484 794 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, przeznaczonych na rehabilitację oraz ich wyposażenie. Środki własne fundacji to 18 tys. zł.

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli Michał Gramatyka - wicemarszałek województwa śląskiego, Marcin Michalik - zastępca prezydenta Chorzowa oraz Maciej Kolon, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

- Zawsze wspieramy dobre pomysły, dobre idee. Cieszy fakt, że mamy też oparcie w samorządzie Chorzowa. Dzisiejsze spotkanie to okazja, by życzyć prowadzącym ZAZ powodzenia i podziękować za to, że rzucacie się na to, co niemożliwe i doprowadzacie przedsięwzięcie do szczęśliwego końca – powiedział wicemarszałek.

- To komfortowe rozwiązanie dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub wracają po długiej przerwie – wskazał wiceprezydent Marcin Michalik 

W zakładzie znalazły zatrudnienie 22 osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którym zapewniono stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości. Kluczowym zadaniem zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku pracy. Placówka prowadzi działalność gospodarczą w działach: produkcyjno-montażowo-technicznym, prac porządkowych i sprzątania budynków oraz dekoracji gotowych artykułów spożywczych.

Oprac. rhr, fot.  BP Tomasz Żak

Zobacz galerię...

Data publikacji: 29.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.