Data dodania: 10.10.2018

Szkolenia i praca dla młodych kobiet

Fundacja Tacy sami szuka kobiet z niepełnosprawnością w wieku 21-29 lat, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Oferujemy pośrednictwo pracy i płatne szkolenia zawodowe. Zgłoszenia do 26 października 2018 pod adresem fundacja@tacysami.org.pl

pr, fot. pixabay.com
Data publikacji: 10.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.