Data dodania: 10.01.2019

Projekt Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej w Wielkopolsce

Firma szkoleniowa KDK INFO z Poznania realizuje projekt Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej min. 45 osób pozostających bez zatrudnienia oraz pochodzących z obszaru województwa wielkopolskiego. Chodzi tutaj o osoby defaworyzowane na rynku pracy, czyli: długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat plus. Podniesienie ich aktywności zawodowej będzie możliwe poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W jego ramach każdy uczestnik otrzyma kompleksowe formy wsparcia. Zostanie między innymi objęty indywidualnym planem działania, pośrednictwem pracy czy szkoleniami zawodowymi, poprzedzającymi trzy miesięczny płatny staż.

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla beneficjentów. Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://programaktywizacji.eu/

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@programaktywizacji.eu.

Kontakt telefoniczny: 22 162 78 31/ 22 162 78 30.
pr, fot. pixabay.com

Data publikacji: 10.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.