Data dodania: 25.01.2019

Projekt „GraduatON"

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum" realizuje projekt pn. „GraduatON" adresowany do 128 studentów ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów).

Projekt jest realizowany w dwóch okresach od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.

Uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego, udział w atrakcyjnych warsztatach, płatne 3-miesięczne staże dla najlepszych uczestników projektu.

Osoby, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie będą miały zagwarantowaną pracę.

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracodawców i pracowników firm w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie www.reaxum.eu
e-mail: graduaton@reaxum.eu
tel. 728 873 371

Data publikacji: 25.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.