Data dodania: 15.04.2015

Twój kurs na korporację

Trwa rekrutacja kandydatów do drugiej edycji projektu Career Turn, realizowanego w Krakowie przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM i UBS. Celem bezpłatnego programu rozwoju zawodowego jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obsługą klienta w korporacjach. Organizatorzy czekają na zgłoszenia m.in. od osób z niepełnosprawnoscią.

W 2014 r. w Career Turn wzięło udział 20 osób. 60 proc. z nich zdobyło zatrudnienie. - Wszystkie zajęcia, którymi parałam się wcześniej, nie miały nic wspólnego ze stanowiskiem w korporacji. Sądziłam, że taka praca jest dla mnie nierealna. Za kolejną przeszkodę uważałam swój wiek. Praktycznie wszędzie chcą młodych z doświadczeniem, a w trakcie projektu miałam 38 lat - opowiada Dorota Szerla, która po zakończeniu programu podjęła pracę w UBS.

Do tej firmy trafiła też Żaneta Niczyporuk-Trela. Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe było związane z jeździectwem, sportem i turystyką. - Gdyby kilka miesięcy przed rozpoczęciem Career Turn ktoś powiedział o mnie jako pracowniku korporacji, to nie uwierzyłabym w taką zmianę. Sukcesem projektu jest to, że odważyłam się przeczytać ofertę pracy i zobaczyłam się w strukturze firmy. Dostrzegłam w sobie cechy, które pozwolą na mój rozwój w dłuższym etapie współpracy z UBS - opowiada absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Rekrutacja w domu
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM planuje przyjąć 40 osób do drugiej edycji Career turn. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od osób bezrobotnych, które należą do co najmniej jednej z pięciu grup społecznych, wymagających wsparcia na rynku pracy. Mowa tutaj o osobach poniżej 25. roku życia (nieposiadających wyższego wykształcenia), osobach powyżej 45. roku życia, osobach z niepełnosprawnoscią, nauczycielach zwolnionych z pracy po 2012 r. i kobietach, które po przerwie związanej z wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie podjęły pracy. Każdy z potencjalnych uczestników projektu musi posiadać wykształcenie minimum średnie. Trzeba też znać na poziomie średnio zaawansowanym zarówno język angielski (w mowie i piśmie), jak i pakiet MS Office.

- Zdajemy sobie sprawę, że dotarcie do naszej siedziby nie musi być łatwe dla części kandydatów. Patrząc na liczbę schodów jest to praktycznie piąte piętro, a w kamienicy niestety nie ma windy. Spotkanie z komisją rekrutacyjną może odbyć się w miejscu dogodnym dla danej osoby, również u niej w domu - mówi Małgorzata Łukawska, prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM. W trakcie tego etapu naboru odbywa się m.in. weryfikacja znajomości języka angielskiego i pakietu MS Office.

Do pierwszej edycji Career Turn zakwalifikowały się dwie osoby z niepełnosprawnoscią. Jedna z nich nie tylko uczestniczyła w zajęciach, ale też pozytywnie przeszła cały proces rekrutacyjny do korporacji. - Trudno nie mówić, że to nie skończyło się sukcesem. Jednak ze względów zdrowotnych musiała przerwać zatrudnienie. Jesteśmy z nią w kontakcie, staramy się ją wspierać i takie działania będziemy podejmować - informuje Klaudia Kossowska, koordynator projektu Career Turn menedżer ds. rozwoju kapitału ludzkiego z Fundacji STELLA VIRIUM.

Czas na rozwój
Wszystkie zajęcia zostaną zorganizowane w Krakowie: w Domu Gościnnym UJ i Wyższej Szkole Biznesu. W pierwszej edycji zjazdy odbywały się zazwyczaj w trzy kolejne dni tygodnia, np. od poniedziałku do środy w godz. 9-16. Fundacja zapewniała m.in. drobne przekąski cateringowe.

Uczestnicy projektu trafią do czterech dziesięcioosobowych grup. Dwie z nich rozpoczną kształcenie przed wakacjami, prawdopodobnie w maju. Pozostałe dwie pod koniec lata. Podobnie jak w 2014 r., wiedzę będą przekazywać wolontariusze z korporacji, którzy ukończyli przeszkolenie trenerskie w Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM. W tej grupie znajdą się też absolwenci pierwszej edycji Career Turn.

– Cały zakres merytoryczny projektu skupia się w trzech obszarach. Jeden z nich stanowi wprowadzenie do kultury korporacyjnej, poruszane są takie zagadnienia jak struktura organizacyjna korporacji, ochrona danych osobowych, savoir-vivre i procedury np. obsługi klientów. Kolejny obszar obejmuje kompetencje twarde, czyli finanse, księgowość i umiejętności komputerowe. Są też kompetencje miękkie, więc zajęcia dotyczą m.in. umiejętności zarządzania czasem - opisuje Klaudia Kossowska.

W drugiej edycji nastąpią drobne zmiany programowe. Większy nacisk zostanie położony na rekrutację i adaptację w firmie. - Nie stworzymy żadnych preferencyjnych warunków. Jeśli dana osoba pójdzie do pracy, to tam mogą pojawić się różne kryzysy. Chcemy przygotować uczestników na takie chwile, ale nie dążymy do zapewnienia im specjalnych, cieplarnianych warunków w nowych miejscach pracy - wyjaśnia Małgorzata Łukawska.

Korporacja czeka
Ostatnim etapem projektu pozostaje egzamin. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, sygnowanego przez American Certification Institute (ACI). Zdobyte kompetencje przydają się w takich dziedzinach jak obsługa klienta, wsparcie techniczne, przetwarzanie danych i podstawy księgowości. Career Turn nie gwarantuje, ale ułatwia znalezienie zatrudnienia w korporacji. Żeby podjąć pracę, trzeba uczestniczyć w standardowym procesie rekrutacji.

- O zajęciach mogę opowiadać w samych superlatywach, wszyscy czuliśmy się wręcz dopieszczeni i chyba później staliśmy się trochę zbyt wygodni. Po zakończeniu projektu czekałam około półtora miesiąca na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną z UBS. Ten okres dłużył się, może nawet były chwile zwątpienia, ale zdobyłam zatrudnienie i jestem bardzo zadowolona - opisuje Dorota Szerla.

Żaneta Niczyporuk-Trela zachęca do wysyłania zgłoszeń. Dzięki Career Turn inaczej postrzega pracę w korporacji. Miała obawy, że to będzie zamknięte środowisko i wyścig szczurów. - Wyobrażałam sobie ludzi jako samodzielne wyspy na morzu kariery. Udział w projekcie, niemalże z godziny na godzinę, uspokajał mnie pod tym względem, ponieważ pokazywano nam jak ważna jest współpraca w zespole. Weszłam do firmy jako osoba szukająca wsparcia, dająca wartość, ale też biorąca od innych - mówi pracownica UBS. Według niej najtrudniejsza jest pierwsza decyzja, ale warto mieć odwagę i przełamywać stereotypy. Zyskać można znacznie więcej niż tylko wpis do CV o ukończeniu programu rozwoju zawodowego.


Formularz zgłoszeniowy: www.stellavirium.org/projekt-career-turn/aplikuj.


Małgorzata Łukawska, prezesw Fundacji STELLA VIRIUM
Mnie imponują osoby niepełnosprawne w korporacjach. Znamy takie, są doskonałymi pracownikami, świetnymi menedżerami, bo awansują w firmie. Myślę, że pracują o wiele ciężej niż my wszyscy, nie stosują taryfy ulgowej. Muszą wykazać się ogromną elastycznością, chęcią i zaangażowaniem.
Do projektu Career turn zapraszamy kandydatów z pięciu grup społecznych, w tym właśnie osoby niepełnosprawne. Nie wprowadziliśmy żadnych preferencji w procesie rekrutacji. Wszyscy mają równe szanse, po prostu trzeba spełniać postawione wymagania.

Klaudia Kossowska, koordynator projektu Career Turn

Oczekujemy, że Career Turn zapoczątkuje zmiany w środowisku pracodawców w Małopolsce. Jesteśmy na dobrej drodze do tego. Odbyliśmy już wiele spotkań z różnymi korporacjami działającymi w naszym województwie. Opowiadamy o doświadczeniach i wymiernych efektach pierwszej edycji. Mamy mnóstwo podziękowań także od osób, które zdały egzamin po zajęciach, ale nie zdobyły zatrudnienia. Cieszą się, że wyszły do ludzi, stały się bardziej otwarte i uświadomiły sobie pewne możliwości. Projektem zaczynają interesować się agencje pracy, co doskonale rokuje dla uczestników.

Żaneta Niczyporuk-Trela, uczestniczka pierwszej edycji Career Turn, obecnie pracuje w UBS
Dzięki projektowi zyskałam olbrzymią motywację do pracy nad sobą. Po wyjściu z zajęć chciałam jeszcze więcej czytać i podnosić kwalifikacje. To jest chyba najważniejsze, aby zachęcić do pogłębiania wiedzy. Jestem trenerem jeździectwa i wiem, że każdego można czegoś nauczyć. Jednak ważne jest, aby zapalić w kimś pasję. Prowadzący przekonali nas, że jeśli tylko mamy w sobie dobre intencje, otwarte głowy i motywację, to jesteśmy w stanie nauczyć się nowych i bardzo trudnych rzeczy, a także zaadaptować się w zmienionym środowisku.

Dorota Szerla, uczestniczka pierwszej edycji Career Turn, obecnie pracuje w UBS
Jako osoba bezrobotna brałam udział w różnych spotkaniach zorganizowanych przez urząd pracy. Spodziewałam się czegoś zbliżonego i nie obiecywałam sobie zbyt wiele w pierwszym momencie. Jednak szybko przekonałam się o pełnym profesjonalizmie prowadzących i organizatorów. Każde zajęcia wnosiły coś nowego i miały znaczenie. Bardzo ważne były spotkania z rekruterami, którzy przeprowadzili z nami próbną rekrutację. Dowiedzieliśmy się, co było dobre, a co złe, a później to okazało się przydatne w trakcie ubiegania się o pracę.

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 15.04.2015 r.

 

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.