Bezpłatne poradnictwo z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej

Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług poradniczych z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi udzielają eksperci - specjaliści z organizacji członkowskich Koalicji.

Oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością, osób pracujących z nimi i ich opiekunów.

Masz pytanie? – wyślij je drogą mailową na adres: poradnictwo@koalicjaon.org.pl

Działania poradnicze są realizowane w ramach projektu pt.: „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych – standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Koalicję na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w ramach dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

SzymSza

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również