Konferencja naukowa pt.: SZANSA – POTENCJAŁ – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w województwie wielkopolskim

Konferencja naukowa pt.: SZANSA – POTENCJAŁ – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w województwie wielkopolskim

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej:
SZANSA – POTENCJAŁ – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Konferencja odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mieszczącym się przy al. Niepodległości 10, w sali 111.
W trakcie konferencji odbędzie się również PIERWSZY PRZEGLĄD FILMÓW PROMUJĄCYCH ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.
Temat przeglądu jest zbieżny z tematem konferencji i brzmi „Szansa- potencjał – możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
W ramach przeglądu organizatorzy planują, że najlepsze filmy przeglądu otrzymają jedną z dwóch wyróżnień:
· nagrodę jury, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu
· nagrodę publiczność przyznaną przez uczestników konferencji.
W obu przypadkach nagroda ma charakter statuetki i okolicznościowego dyplomu.
Ogłoszenie wyników przeglądu odbędzie się podczas konferencji i podane zostanie na stronie internetowej konferencji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie. W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu oraz skład jury Pierwszego Przeglądu Filmów Integracyjnych.

Komitet Naukowo-Organizacyjny:
· prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
· dr Anna Skupień, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
· dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
· dr Katarzyna Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
· prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
· prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
· dr hab. Maciej Ławrynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Informacje organizacyjne:
· Udział w konferencji jest bezpłatny.
· Formularze zgłoszeniowe do udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 28.03.2017r. i kierować na adres: konferencje.poznan@pfron.org.pl, tel. 504852298, 61-666-46-09.
Załączniki

Program konferencji (pdf 470.55 KB)

Regulamin przeglądu (pdf 239.04 KB)

Data publikacji: 03.03.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również