Opinia prawna dotycząca wykładni art. 22 ustawy o rehabilitacji

Opinia prawna dotycząca wykładni art. 22 ustawy o rehabilitacji

Przedstawiamy opinię prawną Biura Analiz Sejmowych nt. interpretacji pojęć:
a) produkcji wytworzonej przez pracodawcę, o którym mowa w art.22, ust.1
b) usługi świadczonej przez pracodawcę ww.,
które wprowadza od 1 lipca 2016 r. do art. 22 nowela ustawy o rehabilitacji z 25 września 2015 r.

Opinia BAS jest odpowiedzią na wniosek posła Bogdana Rzońcy, powodowany wieloma prośbami pracodawców osób z niepełnosprawnością, o stosowną interwencję, gdyż ani w uzasadnieniu do nowelizacji tej ustawy, ani w innych aktach prawnych – ustawodawca nie określił co należy rozumieć pod ww. pojęciami produkcji wytworzonej lub usługi świadczonej przez pracodawcę uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
Otrzymaliśmy ją od Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” z Jasła. Zachowano pisownię oryginału.
Opinia BAS do pobrania (tutaj)
Data publikacji: 12.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również