Projekt podziału środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2012

Informujemy, że projekt planu finansowego PFRON na 2012 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki w łącznej wysokości 988 631 tys. zł z czego:

1. na realizację zadań na samorządy wojewódzkie 90 187 tys. zł
2. na realizację zadań na samorządy powiatowe 874 331 tys. zł

Projekty podziału środków PFRON dla samorządów zawarte są odpowiednio:
1. wojewódzkich – załącznik nr 1, (pobierz)
2. powiatowych – załącznik nr 2. (pobierz)

Zarząd Funduszu poinformuje o wielkości środków określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację w danym roku zadań zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, po opublikowaniu ustawy budżetowej na 2012 r. w Dzienniku Ustaw.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również