Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę

Osoby z Wielkopolski zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji mogą wziąć udział w projekcie pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"".

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego i gnieźnieńskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
Miejsce zamieszkania: powiaty: chodzieski (gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin), czarnkowsko-trzcianecki (gminy: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wlkp., Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń), pilski (gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka), wągrowiecki (gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec, Wągrowiec), złotowski (gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów), gnieźnieński (gminy: Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo).

Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.

Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania zeświadczeńze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3 godz.
– poradnictwo psychologiczne – 1 godz.

Wsparcie grupowe
– integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych,
– definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania
– ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 537 597 666 lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
Dokumenty te są dostępne pod linkiem: http://www.fundacja-spoleczna.pl/index.php/projekty-aktualne/15-chcemy-pracowac-projekt-aktywizacji-zawodowej-osob-niepelnosprawnych

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł
pr
Data publikacji: 03.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również