Data dodania: 12.04.2019

Dopłaty dla emerytów opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością – czy wreszcie ruszyły z miejsca?

Senackie Komisje Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły 10 kwietnia nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany dotyczyły osób opiekujących się swoimi bliskimi, które otrzymują emerytury tzw. EWK, w wysokości niższej niż świadczenie pielęgnacyjne.

Nowelizacja uprawniałaby je do otrzymywania części świadczenia pielęgnacyjnego, w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, które obecnie wynosi 1583 zł netto, a emeryturą EWK. Rząd na ten cel zaplanował ok. 184 mln zł.

Senatorowie w swojej poprawce uwzględnili również osoby z ustalonym prawem do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej negatywnie ocenia tę zmianę, która znacznie podniesie wydatki na ten cel.

Projekt ustawy z rozszerzoną poprawką trafi teraz do Sejmu.

kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 12.04.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.