Głusi nadal będą mogli prowadzić pojazdy

W dniu 29 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wprowadza nowy wymóg, zgodnie z którym osoba ubiegająca się o prawo jazdy, w tym słabosłysząca lub głucha, musi prawidłowo powtórzyć wszystkie usłyszane słowa mówione szeptem z odległości 3 metrów, z aparatem słuchowym lub bez. Dotyczy to osób ubiegających się lub mających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T.

Środowisko uważa, że nowelizacja rozporządzenia dyskryminuje osoby słabosłyszące i głuche w otrzymaniu prawa jazdy. Jak dowodzą badania przeprowadzone m.in. w Finlandii, zmysł słuchu nie jest niezbędny do sprawnego kierowania samochodem.
Nowe rozporządzenie nie było także konsultowane ze środowiskiem, które uważa że problem jest znacznie szerszy, dotyczy m.in. badań słuchu przed rozpoczęciem pracy w zawodzie kierowcy. – Głuchy kierowca może wozić rodzinę w samochodzie, ale nie może wozić ciastek do cukierni, bo nie może pracować jako kierowca – mówi Piotr Kowalski z łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych.

Jak tłumaczą urzędnicy nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia spowodowana była koniecznością dostosowania polskich przepisów do postanowień zawartych w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa jazdy, czego efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednak we wspomnianej dyrektywie Nr 2009/112/WE z 25 sierpnia 2009 r. istnieje zapis w brzmieniu: „Ustalono, że do czynników medycznych wpływających na zdolność do kierowania pojazdami, które należy wziąć pod uwagę, należą wzrok, cukrzyca i padaczka. W tym celu powołano grupy robocze składające się ze specjalistów wyznaczonych przez państwa członkowskie”. Zatem unijne prawo nie zakazuje posiadania prawa jazdy przez osoby głuche i słabosłyszące.

Po licznych protestach środowiska w dniu 15 września br. resort poinformował, że kontrowersyjny przepis został zmieniony i wejdzie w życie w najbliższych dniach. Natomiast 16 września zostało zorganizowane spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami organizacji osób niesłyszących.

Magda

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również