Projekt nowego rozporządzenia MPiPS

W internetowym serwisie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowano projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z PFRON w związku z usuwaniem skutków powodzi.

Jest to projekt aktu wykonawczego do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Projekt rozporządzenia: pobierz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również