Roczna prenumerata magazynu „Nowe Nasze Sprawy”

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”, ukazuje się już od czerwca 1989 r.

Jest to aktualnie najstarsze i jedno z nielicznych profesjonalnych periodyków, które daje pełny ogląd spraw środowiska osób niepełnosprawnych i w znaczący sposób wpływa na kształtowanie postaw i stanowisk wobec tej problematyki.

Misją „Naszych Spraw” jest służenie informacją osobom niepełnosprawnym, ich organizacjom, pracodawcom i instytucjom powołanym do pracy na ich rzecz. Przedstawiamy możliwości i osiągnięcia osób niepełnosprawnych na niwie kultury i sztuki, sportu, edukacji i nauki, prezentujemy nowatorskie inicjatywy poprawiające jakość ich życia i sprzyjające życiu niezależnemu oraz systemy rehabilitacji i wsparcia w innych krajach Unii Europejskiej.

Od 2013 roku jedynym kosztem jaki ponosić będą prenumeratorzy Magazynu „nowe Nasze Sprawy” jest koszt wysyłki periodyku, który wynosi rocznie za jeden egzemplarz każdego wydania 37,80 zł (w tym 1,80 zł podatek VAT w wysokości 5 proc.).

W przypadku zamówienia większej liczby egzemplarzy koszt wynosi 37,80 zł razy liczba egzemplarzy.

Uwaga: Prenumeratę można opłacić ze środków pochodzących z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wówczas prosimy o wskazanie personaliów konkretnych osób, które będą odbiorcami czasopisma. Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty, natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia z banku.