Data dodania: 19.06.2017

Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?

Przygotowano projekt ustawy, który zakłada "obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia".

Koszt wynajmu dostosowanego samochodu, w zależności od województwa, waha się od kilkudziesięciu do 250 zł.

Zwrócono też uwagę, że powinna powstać ogólnopolska internetowa baza pojazdów na praktyczne egzaminy, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Baza taka mogłaby być prowadzona np. przez warszawski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub Instytut Transportu Samochodowego.

Projekt dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2016 r. uznał, że przepisy, odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy, są niezgodne z konstytucją.
kat
Data publikacji: 19.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.