Data dodania: 28.11.2017

Czy oświadczenia majątkowe będą musieli składać lekarze orzecznicy?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego przygotowywany przez ministra koordynatowa służb specjalnych budzi spore kontrowersje zwłaszcza w zakresie jawności oświadczeń majątkowych członków powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, lekarzy orzeczników ZUS i KRUS a także lekarzy rzeczoznawców i członków komisji orzeczniczych.

Inną istotną zmianą w projekcie ustawy jest obowiązek wykazywania zmian dotyczących sytuacji majątkowej, które miały miejsce w ciągu roku. Ponadto mogliby oni być wzywani raz w roku przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do złożenia osobnego oświadczenia.
Zainteresowane zmianami osoby nie są przeciwne składaniu oświadczeń majątkowych – jak zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska - ale są przeciwni upublicznianiu tych danych. Wielu lekarzy orzeczników zapowiedziało, że jeżeli ustawa w takiej formie wejdzie w życie zrezygnują z pracy w ZUS. Odejście znacznej grupy lekarzy współpracujących z ZUS może utrudnić proces przyznawania rent i kontroli zasiłków oraz innej działalności. G. Uścińska zakłada, że nowe przepisy dotyczyć będą 10 tys. osób z 45 tys. ogółu zatrudnionych w ZUS. Uważa, że zakres pracowników objętych nową ustawą może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie ZUS.
kat

Data publikacji: 28.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.