Data dodania: 22.01.2019

Rząd przyjął projekt o zakazie pobierania opłat za pobyt rodziców przy dziecku w szpitalu

Rząd przyjął 22 stycznia projekt, który przewiduje zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych - od rodziców lub opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, przedłożony przez ministra zdrowia.

W myśl projektu, dopuszczalne będzie jedynie pobieranie opłat za posiłki wydane rodzicom, używanie pościeli i korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital lub inny zakład leczniczy.

W myśl obowiązujących przepisów, jeśli przebywanie osób bliskich przy pacjencie powoduje dla szpitala dodatkowe koszty (związane z korzystaniem z łóżka, pościeli, odzieży ochronnej, mediów i wyżywienia), to ponosi je - jeśli chodzi o dziecko - przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun). Szpital może, ale nie musi pobierać opłat.

Przepisy prawa nie przewidują teraz możliwości pobierania opłaty za obecność np. rodziców przy chorym dziecku, ponieważ nie w każdym przypadku taka obecność powoduje koszty dla podmiotu leczniczego. W praktyce rodzice muszą dostosować się do ustalanych przez dyrekcję zasad przebywania i nocowania w placówce. W mediach pojawiają się doniesienia o konieczności uiszczania opłat - często zryczałtowanych - m.in. za spanie na leżaku, ładowanie telefonu komórkowego, używanie elektrycznego czajnika czy lodówki w pomieszczeniu socjalnym i za korzystanie z ciepłej wody w łazience.

W komunikacie CIR-u, wydanym po wtorkowym posiedzeniu rządu, podniesiono, że obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu.

Nowe przepisy - podkreślono - mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małego pacjenta - łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a w efekcie pozytywnie wpływa na proces leczenia.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot.pixabay.com

Data publikacji: 22.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.