Data dodania: 13.02.2017

Przedsiębiorczość społeczna osób niepełnosprawnych

USER-DRIVEN SOCIAL ENTERPRISES jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach programu Erasmus+ którego celem jest umożliwienie niepełnosprawnym beneficjentom usług opiekuńczych na terenie całej Europy odgrywania kluczowej roli w organizowaniu, świadczeniu i zarządzaniu usługami społecznymi oraz promowanie idei współtworzenia tych usług.

28 września 2016 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja „Przedsiębiorczość społeczna osób niepełnosprawnych nakierowana na zaspokajanie Ich potrzeb", stanowiąca część tygodniowego spotkania szkoleniowego partnerów zagranicznych tego projektu, jakie odbyło się w Łodzi w dniach 26-30 września 2016 r.

Konferencja była prezentacją wielu podmiotów przedstawiających zagadnienia przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i ekonomii społecznej. Wśród prelegentów byli badacze przedstawiający problem od strony nauki, przedstawiając m.in. koncepcję samopomocowego przedsiębiorstwa społecznego (dr Michał Sobczak, UŁ), trendy i wyzwania aktywizacji zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce (Michał Filutowicz, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi) czy też szanse i wyzwania przedsiębiorczości społecznej osób z niepełnosprawnościami (Tomasz Musielski, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" w Łodzi).

Natomiast aspekty podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnością zaprezentował przedstawiciel władz miasta (Ewa Ściborska, UM Łodzi). Ważnym aspektem konferencji była prezentacja liderów grup zagranicznych - uczestników projektu międzynarodowego „USER-DRIVEN SOCIAL ENTERPRISES", którzy przedstawili sytuację dotyczącą osób niepełnosprawnych, postaw i zachowań w zakresie ich przedsiębiorczości oraz działalności reprezentowanych przez nich organizacji z Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Jednym z ciekawszych wystąpień była osobista wypowiedź Michała Matusiaka, młodego niepełnosprawnego reprezentanta Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, który przedstawił swoją drogę rozwoju jako osoby niepełnosprawnej. Na początku wykazywał postawę bierną, był zależny od innych, towarzyszyło temu poczucie bezradności i brak podstawowych umiejętności dawania sobie rady w sytuacji, w której się znalazł. Dzięki wsparciu organizacji stopniowo zmieniał się w osobę aktywną, sprawnie poruszającą się na wózku inwalidzkim, samodzielną, aż w końcu stał się aktywnym instruktorem pomagającym innym w uzyskaniu podobnych umiejętności i podejścia do życia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia: https://youtu.be/rmMwCs-VQbc

Projekt trwa do sierpnia 2017 r. i zapewni wszystkim zainteresowanym tematyką społecznej przedsiębiorczości szeroką gamę narzędzi oraz metod ułatwiających zmianę sposobu działalności organizacji społecznych na prowadzone przez beneficjentów.
Główne rezultaty projektu stanowić będą:
- Trzy pakiety szkoleniowe dotyczące głównych elementów i zagadnień związanych z organizacjami i przedsiębiorstwami społecznymi prowadzonymi przez beneficjentów. Tematyka pakietów: niepełnosprawność i polityka dotycząca tego zagadnienia, doskonalenie własnych umiejętności osób niepełnosprawnych, budowanie zdolności organizacyjnych instytucji prowadzonych przez osoby niepełnosprawne.
- Publikacja projektowa, która zostanie wydana pod koniec trwania projektu i obejmie wyniki badań, pakiety szkoleniowe oraz modele dobrych praktyk w krajach partnerskich. Podręcznik zostanie przetłumaczony na języki krajów partnerskich biorących udział w projekcie i opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu.
- Narzędzie do nauki online, które zostanie opracowane i przetestowane w trakcie trwania projektu i będzie dostępne przez co najmniej dwa lata po jego zakończeniu.
Więcej o projekcie: http://www.dpm.san.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/use-przedsiebiorczosc-spoleczna-osob-niepelnosprawnych oraz http://www.udseproject.org/
Organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Kontakt: Dział Projektów Międzynarodowych Społecznej Akademii Nauk szkolenia-dpm@spoleczna.pl

Powstanie publikacji sfinansowano z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Data publikacji: 13.02.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON