Data dodania: 13.04.2017

Śląskie: 80 mln zł na rehabilitację ułatwiającą powrót do pracy

Ok. 80 mln zł rozdysponuje samorząd woj. śląskiego na przedsięwzięcia zakładające rehabilitację schorzeń osób chcących wrócić na rynek pracy. Wcześniej województwo przygotuje - dzięki unijnemu projektowi, we współpracy z praktykami - odpowiednie regionalne programy zdrowotne. 

Proces ich wypracowywania rozpoczęła 12 kwietnia zorganizowana w Katowicach konferencja, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk medycznych i pracodawców. 

- Rozpoczynamy w regionie dyskusję, jak skutecznie wydać 80 mln zł na rehabilitację mającą na celu powrót na rynek pracy. Przywracanie zdrowia dla ludzi jest istotne, a w kontekście powrotu na rynek pracy – jeszcze bardziej, szczególnie że widzimy, że powoli zaczynają się na nim kłopoty i zaczyna brakować rąk do pracy - wyjaśnił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.
 
Według danych urzędu marszałkowskiego w woj. śląskim mieszka ok. 2,86 mln osób w wieku produkcyjnym (1,35 mln kobiet i 1,51 mln mężczyzn). Ok. 10 proc. z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
 
W kontekście tych danych marszałek woj. śląskiego zaakcentował, że konferencja ma rozpocząć dialog nt. przygotowania instrumentu, który powinien zapewnić najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie środków na rehabilitację osób z tej grupy chcących wrócić do pracy. Instrumentem tym będą tzw. regionalne programy zdrowotne.
 
Siedem regionalnych programów w tym zakresie będzie dotyczyło rehabilitacji osób w wieku produkcyjnym dotkniętych schorzeniami: układu krążenia, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także układu oddechowego.
 
Proces tworzenia tych programów będzie konsultowany ze specjalnie powołaną grupą ekspertów. W jej skład wejdą przedstawiciele branży medycznej, wśród nich konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców oraz specjaliści nadzorujący prace nad poszczególnymi programami.
 
Programy mają zostać opracowane do kwietnia przyszłego roku – dzięki środkom unijnym przewidzianym w projekcie "Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy". Jego wartość wyniesienie ok. 770 tys. zł; przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na poziomie ok. 680 tys. zł.
 
Kolejnym krokiem będą nabory projektów wpisujących się w założenia programów. To właśnie na ich realizację trafi łącznie 80 mln zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w RPO Woj. Śląskiego. Pieniądze te są zapisane w części RPO dotyczącej "Regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy".
 
Przyszłe projekty dotyczące rehabilitacji w kontekście rynku pracy będą tylko częścią związanych ze zdrowiem działań woj. śląskiego wykorzystujących środki RPO. W części RPO poświęconej regionalnym kadrom gospodarki umieszczono łącznie ok. 47,5 mln euro, w części dot. włączenia społecznego 88,8 mln euro, a w części związanej z infrastrukturą ochrony zdrowia – 63,6 mln euro.
 
Woj. śląskie ma już doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych oraz podobnych dokumentów programowych. Powstały tam dotąd m.in. "Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014" (na kwotę 300 tys. zł), a także "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020" (ok. 7,5 mln zł) czy "Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Woj. Śląskim na lata 2015-2020" (900 tys. zł)
 
W ostatnim czasie w regionie powstały regionalne programy zdrowotne: "Zdrowa Matka i Dziecko" (szacowany na ok. 25 mln zł) oraz "Program Zdrowego Kręgosłupa" (ok. 35 mln zł). Obecnie są one oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; nabór do obydwu ma ruszyć w lipcu br.(PAP)
 
mtb/ wkt/, oprac. kat

Data publikacji: 13.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.