Data dodania: 04.04.2017

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. "SAMOdzielni"

Informujemy, że od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Fundacja Heros realizuje projekt pn.„SAMOdzielni" współfinansowany ze środków PFRON.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 50 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności poprzez rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych.

Adresaci Projektu:
· osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym z tytułu choroby psychicznej lub uposledzenia umysłowego;
· osoby w wieku aktywności zawodowej;
· osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
· osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
· osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej.
W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
· poradnictwa zawodowego;
· treningów psychospołecznych i zawodowych oraz kulturoterapii;
· poradnictwa psychologicznego;
· konsultacji z lekarzem psychiatrą;
· szkoleń zawodowych;
· staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
o Biuro projektu w Lublinie - woj.lubelskie:
o ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
o tel. 570 122 110
o e-mail: herospraca@gmail.com
o Oddział świętokrzyski:
o ul. Wesoła 51/226, 25-363 Kielce
o tel. 539 309 781
o e-mail: kielce.fh@gmail.com
o Oddział podkarpacki:
o ul. Słowackiego 24/71, 35 - 060 Rzeszów
o tel. 730 567 800
o e-mail: rzeszow.fh@gmail.com
REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA
pr

Data publikacji: 04.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.