Data dodania: 31.08.2017

By niemożliwe stało się możliwym

W okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2018 r. realizowany będzie projekt dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją pt. „Pomyśl i działaj – by niemożliwe stało się możliwym!".

Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie samodzielności uczestników, poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne.

W ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników będzie mogło skorzystać bezpłatnie z kompleksowych działań rehabilitacyjnych metodami specjalnymi oraz terapii wspomagających rehabilitację, tj. mikropolaryzacji mózgu i terapii pedagogicznej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe – Możliwym z Piasku (woj. śląskie), a finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Wszelkich informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udziela Joanna Żaczek, koordynator projektu oraz Katarzyna Wolnarek, prezes Zarządu Fundacji.
Telefon kontaktowy: 570 770 105.

pr

Data publikacji: 31.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.