Data dodania: 16.11.2017

Projekt „Miejska dżungla"

X edycja projektu „Miejska Dżungla" odbywa się pod hasłem „Nigdy nie parkuję na miejscu dla osoby niepełnosprawnej". Głównym celem akcji jest łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością oraz zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

W dniach 2 i 9 grudnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się akcja patrolowa, podczas której harcerze i młodzież z katowickich szkół w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji będą wręczali ulotki „Nigdy nie parkuję na miejscu dla osoby niepełnosprawnej" kierowcom nieuprawnionym do parkowania na tych miejscach oraz będą informowali o przepisach „Prawo o ruchu drogowym" i karze w przypadku niestosowania się do przepisów zawartych w ww. ustawie.

Projekt „Miejska dżungla" i akcja patrolowa są dobrze oceniane wśród organizacji pozarządowych i mieszkańców z niepełnosprawnością miasta Katowice. Został także doceniony przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i uzyskał dla Katowic tytuł „Samorząd Równych Szans", dlatego na stałe wpisał się w kalendarz miejskich działań.
em
Data publikacji: 16.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.