Data dodania: 12.12.2017

Małopolskie testowanie innowacji

Trwają testy innowacyjnych metod wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. To rozwiązania zgłoszone w ramach pierwszego naboru do projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (MIIS). Najlepsze pomysły wejdą do powszechnego użycia, a już wkrótce będą przyjmowane kolejne wnioski od potencjalnych innowatorów. W tej grupie mogą być m.in. osoby fizyczne.

36 wniosków wpłynęło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach pierwszego naboru wniosków do MIIS. Na liście rankingowej znalazło się 15 projektów (http://naszesprawy.eu/projekty-programy/13004-malopolska-o-krok-od-testowania-innowacji.html). Wszystkie są już sprawdzane w praktyce.

- Weryfikujemy w ten sposób czy i na ile opracowane pomysły są trafne, adekwatne do potrzeb, korzystne dla seniorów lub osób z niepełnosprawnościami. W samym testowaniu kluczowe jest pozyskanie od dwóch do dziesięciu osób, które przez okres kilku miesięcy będą beneficjentami pomocy - informuje Rafał Barański, zastępca dyrektora ROPS w Krakowie. Dodaje, że potencjalni odbiorcy wypowiedzą się m.in. o jakości usługi, jej zakresie czy ewentualnych modyfikacjach.

Testy zostały poprzedzone opracowywaniem specyfikacji innowacji. Anita Parszewska uważa, że był to dotychczas najtrudniejszy i najbardziej wymagający okres, zarówno dla MIIS, jak i innowatorów. - Ustaliliśmy szczegółowe założenia innowacji, ich harmonogram, kosztorys i efekty, na podstawie których innowacja będzie rozliczana - informuje p.o. kierownika projektu.

Łatwiejsze zakupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zgłosił projekt „Zakupy bez barier". Jest on wspólną inicjatywą pracowników ośrodka i niewidomej mieszkanki miasta. Koncepcja obejmuje szkolenie personelu placówki handlowej w zakresie wsparcia w robieniu zakupów przez osoby niepełnosprawne. Ponadto przewiduje zamontowanie w każdym ze sklepów dzwonka. Naciśnięcie go sprawi, że przeszkolony sprzedawca podejdzie do osoby potrzebującej i pomoże jej w zrobieniu zakupów. Urządzenie będzie znajdować się w jednym, stałym punkcie.
- Wydaje nam się, że to rozwiązanie jest bardzo proste do wdrożenia. Nie wymaga dużych nakładów finansowych, zakup urządzenia i oznaczeń to kwota ok. 700 zł za sztukę - mówi Maciej Stachura z GOPS w Kętach. Dodaje, że zostały już opracowane scenariusze szkoleń dla sprzedawców.

Testy innowacji polegają na robieniu zakupów w trzech wyznaczonych punktach handlowych. Analizie podlegają m.in. czas oczekiwania na sprzedawcę, jakość usługi oraz zasadność wprowadzenia rozwiązania na stałe. Opinie wyrażane są w ankietach dostępnych w sklepach. Rolę ekspertów pełni grupa dziesięciu osób z niepełnosprawnościami, ale mogą dołączyć też inni mieszkańcy miasta.
Pierwsze wnioski wskazują, że innowacja przyczynia się do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. - Spore zmiany dostrzegamy też u naszych beneficjentów. Stali się bardziej świadomi swoich potrzeb oraz chętniej wychodzą na zewnątrz. Co więcej, dwie osoby dzięki uczestnictwu w projekcie, po raz pierwszy samodzielnie wybrały się na zakupy - opisuje Joanna Stachura z GOPS w Kętach.

Do Internetu i miasta
Na liście rankingowej znalazł się też projekt „Czas na aktywność! Platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną". Został on zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza w Krakowie. Koncepcja zakłada zwiększenie aktywności tych osób w życiu miasta. Szansę na to stwarzają nowe technologie. - Staramy się wykorzystywać naszą profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu tej grupy odbiorców, jak i codzienne doświadczenia, aby stworzyć coś, z czego będą w stanie samodzielnie i z sukcesem korzystać. Chcemy połączyć w projekcie wsparcie udzielane online z rzeczywistą pomocą wolontariuszy - opisuje Agata Krzyżek, kierownik ŚDS przy Stowarzyszeniu Tęcza.

Kiedy tylko Platforma zostanie osadzona w sieci, to testowanie ruszy pełną parą. Obecnie sprawdzany jest prototyp. Plan zakłada, że 10 osób z zespołem Downa stworzy swoje konta na platformie internetowej. Za jej pośrednictwem będą zgłaszać udział w różnych wydarzeniach. Moderator przygotuje opisy wydarzeń, dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie odbiorców. Jego zadaniem będzie również selekcja propozycji i wsparcie uczestników w realizacji pomysłów.

- Po zakończeniu projektu będziemy mogli dalej pracować nad Platformą, w oparciu o wnioski z testowania. Mamy nadzieję, że ostatecznie powstanie dobre, skuteczne i atrakcyjne dla użytkowników narzędzie, które pomoże nam wspierać i zachęcać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną do aktywności - mówi Agata Krzyżek.

Waga ma znaczenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaproponowało projekt „Stop otyłości - innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie". Dotyczy on osób, u których występuje problem otyłości II i III stopnia. Głównym założeniem opracowywanej metody jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w miejscu zamieszkania.
- Poprzez edukację oraz motywowanie chcemy dążyć do trwałej zmiany nawyków i stylu życia. Na innowacyjność rozwiązania składają się: efektywność ekonomiczna, mobilność rozwiązania, połączenie elementu edukacji i profilaktyki, nowatorstwo usługi oraz możliwość upowszechnienia - tłumaczy Aneta Wróbel z PCPR w Wieliczce.

Testowanie zostało podzielone na etapy. Pierwszy z nich zakłada wypracowanie metody działania opartej na indywidualnej diagnozie potrzeb odbiorców i ich otoczenia. Zadbają o to specjaliści, w tym dietetyk, pracownik socjalny, lekarz, rehabilitant, pielęgniarka i psycholog. Następnie testy obejmą małą grupę beneficjentów. Od nich zebrane zostaną opinie, które pomogą na bieżąco poprawiać jakość działań.
- Innowacja może stanowić test szerszego programu dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest także ograniczanie kosztów ponoszonych w związku z opieką w DPS mieszkańców danej gminy. Rozwiązanie jest łatwe do upowszechnienia i wdrożenia, nie wymaga skomplikowanych procedur, jak również szczególnych nakładów organizacyjnych - mówi Aneta Wróbel.

Innowatorzy na start
ROPS liczy na pozytywne wyniki testowanych rozwiązań. - W praktyce będzie to oznaczać, że potwierdzimy funkcjonalność innowacyjnych usług i produktów. Wśród nich są m.in. usługi opieki poszpitalnej, różne działania opiekuńcze oparte o mechanizm samopomocy angażujący otoczenie osób starszych i niepełnosprawnych, a także rozwiązania informatyczne - opisuje Rafał Barański.
Testowane będą jeszcze kolejne rozwiązania. We wrześniu br. została przeprowadzona druga tura konkursu na innowacje społeczne. Na liście rankingowej znalazły się 4 pomysły. Najwyżej z nich oceniony został projekt „OII! - O Intymności Intelektualnych Innowacyjnie - innowacyjny program wspierania bezpiecznej intymności osób niepełnosprawnych intelektualnie" zgłoszony przez Magdalenę Pikulską.

Jeszcze w grudniu br. ma zostać ogłoszona kolejna tura konkursu. Plan zakłada nabór wniosków w styczniu 2018 r. - Nasz przekaz i zachętę kierujemy do wszystkich, którzy są zmotywowani do działania w obszarze opieki nad osobami niesamodzielnymi. Chodzi nam przede wszystkim o proste pomysły, które pod okiem specjalistów z MIIS zostaną udoskonalone i rozwinięte, a po zakończonym okresie testowania wprowadzone w życie i upowszechnione - mówi Anita Parszewska.

Maciej Stachura uważa, że współpraca z Inkubatorem jest szansą na przetestowanie i wprowadzenie do codziennego życia nowych rozwiązań. Ponadto formalności związane z realizacją grantu ograniczone zostały do absolutnego minimum. - Warto skorzystać z takiej formy wsparcia, gdyż pomysły i rozwiązania, które się tam zrodzą, mogą okazać się nie do przecenienia - zachęca reprezentant GOPS w Kętach.
Agata Krzyżek przypomina etap pisania projektu. Platforma była wówczas tylko ogólnie zarysowaną ideą. - Brakowało nam trochę energii do wnikliwej analizy. Chyba sami nie do końca wierzyliśmy, że to się może udać - mówi. Przyznaje, że gdyby Stowarzyszenie Tęcza nie zaryzykowało i nie zgłosiło pomysłu, to dziś by go nie realizowało.

Marcin Gazda

fot. GOPS w Kętach, autor

Data publikacji: 12.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.