Data dodania: 05.02.2018

Absolwencie weź udział w projekcie!

TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Projekt realizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnością, którzy:
- są mieszkańcami jednego z 6 województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego,
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu,
- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie wszystkie osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:
- kursów, szkoleń zawodowych,
- zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. prawa jazdy, licencji wyceny nieruchomości, uprawnień elektrycznych itp.,
- 3-mies. staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
- wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
Ilość miejsc ograniczona! Nie czekaj. Zgłoś się do udziału w projekcie. Wypełnij deklarację zgłoszeniową. Organizatorzy skontaktują się z wybranymi kandydatami.
Deklaracja zgłoszeniowa w wersji doc
Deklaracja zgłoszeniowa online

Projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" realizowany jest ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT.

pr
Data publikacji: 05.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.