Data dodania: 09.02.2018

Miej Obraz Osoby Niewidomej, czyli różne strony życia w ciemności

To tytuł akcji edukacyjno-kulturalnej, której pomysłodawcą jest niewidzący od 2006 roku Łukasz Baruch (dąbrowski działacz społeczny, animator życia kulturalnego i wokalista). Celem inicjatywy jest przybliżenie, głównie najmłodszym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, świata w jakim żyją na co dzień osoby niewidome.

Inspiracją do działania stało się dla dąbrowskiego wokalisty spotkanie z dziećmi w przedszkolu numer 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Strzemieszycach, na które zaprosiła go nauczycielka wychowania przedszkolnego Aleksandra Downar-Liwoch.

Spotkanie okazało się bardzo cennym doświadczeniem. Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata i ludzi, a także mają bardzo chłonne umysły. Zachęcony powodzeniem spotkania Baruch postanowił odwiedzić inne przedszkola. Wspólnie z Haliną Radziej, dyrektor Przedszkola nr 12, opracował program kilkunastu zabaw, w których mali uczestnicy będą dotykać rzeczywistości z zawiązanymi oczami wykorzystując pozostałe zmysły (słuch, dotyk, węch, smak).

Ponadto przedszkolaki zapoznają się w przystępny sposób ze sprzętem ułatwiającym niewidomym życie codzienne (mówiący termometr, mówiący kalkulator, czujnik poziomu cieczy, czytnik kolorów itp.). Zobaczą także jak i za pomocą jakich narzędzi powstaje pismo Braille'a.

Ponieważ drugą wielką pasją Łukasza Barucha (obok działalności społecznej) jest muzyka i śpiew, nie może zabraknąć wspólnego muzykowania. Tu przyłączą się przyjaciele artysty: Karolina Żelichowska i Grzegorz Dowgiałło (z którymi Baruch wspólnie działa w Fundacji „Wygrajmy Razem").

Do akcji MOON z entuzjazmem przystąpiły już dąbrowskie przedszkola nr 4, 12, 13, 32. Pomysłodawca przedsięwzięcia zamierza wkrótce zaprosić kolejne placówki. Projekt MOON rozpocznie się 22 lutego od wizyty w przedszkolu numer 12 w Gołonogu.

Planowane jest również zorganizowanie spotkań z dorosłymi. Jak wynika bowiem z doświadczenia Łukasza, zdarzają się ludzie, którzy nie wiedzą jak postępować z osobami niewidomymi i jak im pomagać. Nie mogą sobie wyobrazić, że osoby niewidzące potrafią prowadzić całkiem normalne życie.

Baruch jest człowiekiem aktywnym zawodowo, szczęśliwym mężem i ojcem. Wiele osób zastanawia się jednak jak radzi on sobie ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. Tutaj odpowiedzią będą uzupełniające akcję krótkie filmy zrealizowane przez Dominika Maleckiego i Justynę Margielewską, w których pomysłodawca projektu prasuje ubrania, gotuje, czy piecze ciasto. Filmy zostaną umieszczone na oficjalnym kanale You Tube Fundacji „Wygrajmy Razem".

Oto pierwszy z nich: https://www.youtube.com/watch?v=G13aY9kkX5M

Wielkim plusem akcji MOON jest fakt, że nie generuje ona większych kosztów. Jest inicjatywą rozwojową i może być realizowana w sposób ciągły. Przedsięwzięcie to ma ogromną wartość edukacyjną. Uczy wrażliwości, a także otwiera serca i umysły na ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku.

pr, fot. Wygrajmy Razem

Data publikacji: 09.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.