Data dodania: 22.02.2018

Rekrutacja uczestników do projektu „Centrum Usług Asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej"

Miasto Bielsko-Biała oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki" zaprasza osoby zamieszkujące Bielsko-Białą, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym do skorzystania z oferty asystenta osoby niepełnosprawnej.

Średnia ilość godzin w miesiącu na jedną osobę: 11 godz.
Czas realizacji: 15 styczeń 2018 r.-15 grudzień 2018 r.

Katalog usług i szczegółowe zasady rekrutacji wraz z dokumentacją rekrutacyjną znajdują się w załącznikach poniżej

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub mailowe:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Stefanii Sempołowskiej 13, I piętro, pok. 128, 43-300 Bielsko -Biała, tel.: 33 496 52 19, 693 887 115; mail: agnieszka@teatrgrodzki.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Maj
Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji (pdf)
2. Regulamin świadczenia usług (pdf)
3. Formularz zgłoszeniowy (pdf)
4. Formularz zgłoszeniowy (doc)

Projekt realizowany w ramach projektu pn.: „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
pr
Data publikacji: 22.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.