Data dodania: 01.03.2018

Ruszyła kampania społeczna „Zrozumieć starość"

Hasło kampanii społecznej „Zrozumieć starość Twoje zrozumienie wiele znaczy", ma na celu uwrażliwienie na potrzeby rosnącej grupy osób starszych. Adresatami kampanii są wszystkie osoby, które dopiero w przyszłości znajdą się w tzw. trzecim wieku i dziś nie wyobrażają sobie w pełni wyzwań, z jakimi wiąże się starzenie w wymiarach fizycznym i psychicznym.

Celem kampanii jest podniesienie wrażliwości społecznej, zrozumienia i szacunku dla osób starszych oraz edukacja na temat starości, schorzeń i ograniczeń związanych z wiekiem oraz możliwości ich leczenia.

Początek kampanii organizowanej przez Fundację Zaczyn (http://zaczyn.org) przy wspar-ciu Promedica24 przypadł na 22 lutego. Tego dnia na specjalnej konferencji prasowej od-bywającej się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapre-zentowany został spot telewizyjny, który w kolejnych tygodniach emitowany będzie w wybranych telewizjach czy w internecie. Elementami kampanii są również spoty radio-we czy emitowane w komunikacji miejskiej, serwis edukacyjny ZrozumiecStarosc.pl, po-radnik drukowany dla rodzin osób zależnych, a także spotkania w szkołach i specjalne wydarzenia z udziałem osób publicznych.

– Wyzwanie związane ze starzeniem możemy analizować pod względem społeczno-ekonomicznym, wszak liczba osób 60+ w Polsce to 9 milionów, a już wkrótce wzrośnie do 12 milionów. Jednak w naszej kampanii chcemy zwrócić uwagę na aspekt indywidual-nych potrzeb seniorów. Bardzo wiele osób potrafi traktować osoby starsze z obojętności lub nawet pogardą. Powodem tego jest brak empatii, ale i podstawowej wiedzy o tym jak zmienia się funkcjonowanie naszych ciał i umysłów w kolejnych dekadach życia. Chce-my pokazać, że wzajemne zrozumienie dużo znaczy dla jakości życia nas wszystkich, zarówno seniorów, jak i osób młodszych, których w przyszłości czekać będą te same pro-blemy – mówi Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn.

Kampania potrwa co najmniej do końca kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej kampanii http://www.zrozumiecstarosc.pl/

em

Data publikacji: 01.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.