Data dodania: 07.09.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie rehabilitacyjnym

W okresie od 10.09.2018 r. do 10.03.2019 r. realizowany będzie projekt skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z powiatu pszczyńskiego pt. „Razem do przodu - by niemożliwe stało się możliwym!"

Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie samodzielności uczestników, poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne.

W ramach projektu 10 zakwalifikowanych uczestników będzie mogło bezpłatnie skorzystać z kompleksowych działań rehabilitacyjnych metodami specjalnymi oraz terapii wspomagających rehabilitację. Prowadzone będą: zajęcia fizjoterapeutyczne, metodą W. Sherborne i P. Dennisona oraz dogoterapia i mikropolaryzacja mózgu.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwym a finansowany ze środków Fundacji PZU.

Wszelkich informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udziela p. Anna Czajka, koordynator projektu oraz p. Jolanta Wala, Prezes Zarządu Fundacji.
Telefon kontaktowy: 570 770 105.

Data publikacji: 07.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.