Data dodania: 06.10.2018

100 mln zł z UE na wsparcie osób z problemami na rynku pracy na Śląsku

Około 100 mln zł z unijnych funduszy trafi na wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych czy uzależnionych w woj. śląskim. Projekty, które zostaną zrealizowane za te pieniądze mają przyczynić się do powstania ponad 1,2 tys. miejsc pracy.

5 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano pięć z sześciu umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej. 100 mln zł na realizację wszystkich sześciu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Są to środki, które posłużą bezpośrednio na tworzenie nowych i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej w woj. śląskim.

- Zadaniem ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będzie praca w podwójnej roli – praca z osobami, którym trzeba i warto pomóc – stworzyć warunki do pracy, wyposażyć w narzędzia i możliwości, których im brakuje, a czasem przekonać, że potrafią. Z drugiej strony – promować tę ideę ekonomii społecznej przykładem własnych, czego oczywiście życzymy, samych najlepszych praktyk - powiedziała podczas podpisania umów Małgorzata Ochęduszko- Ludwik z zarządu woj. śląskiego.

Podkreśliła, projekty, które będą realizowane dzięki środkom unijnym mają przełożyć się na konkretne rezultaty – zgodnie z założeniami powstanie ponad ok. 1,2 tys. miejsc pracy, w tym 800 miejsc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ochęduszko-Ludwik zaznaczyła, że podmioty, którym powierzono środki i zadania, uzyskały akredytację gwarantującą wysoką jakość realizowanych działań.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to certyfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucja zajmująca się przyzwaniem dotacji na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych lub tworzenie nowych miejsc pracy w już istniejących. OWES-y zajmują się także świadczeniem nieodpłatnych usług z różnych dziedzin, których celem jest wspieranie przedsiębiorstw społecznych. Chodzi np. o konsultacje, specjalistyczne doradztwo, szkolenia, warsztaty oraz bieżąca opiekę nad otwieraną lub prowadzoną społeczną działalnością.

Do przedsiębiorstw społecznych zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej, spółki pożytku publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w różnej formie .(PAP)

Krzysztof Konopka

Data publikacji: 06.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.