Data dodania: 28.01.2019

Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski

Fundacja Podaj Dalej z Konina zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe. Mogą liczyć na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, coachem i trenerem pracy.

Współpracując z doradcą zawodowym, absolwenci mogą zdobyć dodatkowe umiejętności, otrzymać płatny staż i zatrudnienie. Każdy z absolwentów może skorzystać ze szkolenia dopasowanego do wymogów potencjalnego pracodawcy, wymogów runku pracy czy specyfiki danego zawodu, by zwiększyć swoje szanse i utrzymać się na stanowisku pracy. Absolwenci mający aspiracje by rozpocząć działania na własną rękę i otworzyć własną działalność otrzymają kompleksowe wsparcie przez okres 6 miesięcy a także wsparcie finansowe.

Fundacja rozszerza również swoje działania i uruchomiła bezpłatne konsultacje dla pracodawców, chcących przygotować osoby po studiach do pracy na konkretnym stanowisku pracy, a także dowiedzieć się o możliwościach dofinansowań przy zatrudnianiu pracownika z niepełnosprawnością.

Współpraca będzie miała charakter ciągły wraz z półrocznym wsparciem pracodawcy i pracownika po zatrudnieniu absolwenta.

Godziny spotkań, konsultacji ustalane są indywidualnie, nie będą one kolidowały z obecnymi działaniami absolwentów, np. studiami, mogą również odbywać się w formie zdalnej.

Osoby chcące rozpocząć własną działalność, otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe przez okres 6 miesięcy.

Wsparcie dla absolwentów możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i 1% Fundacji Podaj Dalej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Podaj Dalej
e-mail: absolwent@podajdalej.org.pl
Tel. 63 211 22 19

Data publikacji: 28.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.